اطلاعیه ریاست ارتقای ظرفیت در مورد اعلان نتایج امتحان ارزیابی کدر های متوسط طبی خارج مرز سال ۱۴۰۰

Panah_moph

برای مشاهده نتایج امتحان ارزیابی کدر های متوسط طبی خارج مرز سال ۱۴۰۰، فایل پی دی اف پایین را دانلود کنید.

Documents

اعلان نتایج امتحان ارزیابی کدر های متوسط طبی خارج مرز سال ۱۴۰۰