مولوی عبدالولی حقانی معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت‌عامه، با رییسان صحت‌عامه ولایت های بامیان، غزنی و دایکندی از طریق ویدیوکنفرانس صحبت نمود.

rasooli_admin
Wed, Apr 17 2024 3:40 PM
MOPH

در این نشست که رییسان مرکزی وزارت صحت‌عامه نیز حضور داشتند، رییسان صحت‌عامه ولایت های متذکره مشکلات صحی و پیشنهادات ادارات خود را با رهبری وزارت صحت‌عامه شریک نموده و خواهان رسیده گی به آنان گردیدند.

معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت‌عامه، ضمن استماع به مشکلات صحی و پیشنهادات رییسان صحت‌عامه ولایت های بامیان، غزنی و دایکندی به مسوولان هدایت داده تا به این چالش‌ها نظر به امکانات وزارت صحت‌عامه رسیده گی نمایند تا باشد خدمات صحی را که نیازمندان به آن ضرورت دارند ارایه گردد.

Latest news

Wed, Jun 12 2024 10:14 AM
Background image

A tuberculosis diagnosis machine called Gen Expert in Paktia Province

The Paktia province's public health department has provided the Zurmat district hospital with a tuberculosis diagnosis machine called Gen Expert.

This machine will help diagnose. . .

BACK TO NEWS