امتحان عملی ترینری  سال۱۴۰۳ برنامه اکمال تخصص

rasooli_admin
MOPH

قابل توجه متخصصین محترم موفق امتحان تیوری ترینری برنامه اکمال تخصص!

قرار است امتحان عملی ترینری از تاریخ ۱۷ الی ۲۰/سرطان/۱۴۰۳ روز های (یکشنبه ، دوشنبه،سه شنبه و چهارشنبه) در شفاخانه های تخصصی مرکز اخذ گردد.

بناً کاندیدان محترم میتوانند محل امتحان و تاریخ دقیق امتحان خویش را به ملاحظه ایمل آدرس خویش یک روز قبل از امتحان دریافت نمایند.

درصورت مشکل به شماره وتس آب ۰۷۸۸۲۰۹۶۳۷ در تماس شوید.

Latest announcements

Wed, May 22 2024 9:18 AM
Background image

Notice of Mobile Health Camps for Eye Care by the Ministry of Public Health

The Ministry of Public Health is pleased to announce the launch of a project aimed at establishing and equipping mobile health camps to provide essential eye care services in remote and . . .

Mon, Apr 29 2024 11:01 AM
Background image

The national campaign for polio

The national campaign for polio immunization was initiated today throughout the country

Wed, Feb 21 2024 10:17 AM
Background image

Announcement of the General Directorate of Human Resources!

Distribution of appointment times for the most doctoral candidates including the year 1403 batches

Back to announcements