له مونږ سره اړیکه

# اداره د اړیکو شمیره ایمیل ادرس
۱ د عامې روغتیا د وزیر دفتر 0202301377 minister.office@moph.gov.af
۲ د مالي او اداري معینیت دفتر 0202301350 adminfinance_dm@moph.gov.af
۳ د پلان او پالیسۍ معینیت دفتر 0202301355 office.dmpp@moph.gov.af
۴ د روغتیایي خدماتو معینیت دفتر 0202302325 office.dmhcsp@moph.gov.af
۵ د ریاست دفتر 0202301368  
۶ د عامه اړیکو دفتر 0202301374 info.access@moph.gov.af
۷ د پلان او پالیسۍ دفتر 0202301378  
۸ د وقایوي طب عمومي ریاست 0202301359  
۹ د معالجوي طب عمومي ریاست 0202301356  
۱۰ د بشري سرچینو ریاست 0202302327  
۱۱ د روغتیایي معلوماتو د څار او ارزونې لوي ریاست 0202313688  
۱۲ د عامې روغتیا د انیستیتونو لوی ریاست 0202109101 anphi@moph.gov.af
۱۳ د ولایتونو د همغږۍ ریاست 0202302501  
۱۴ ریاست شفاخانه های تخصصی و ثالثی کابل 0202301354 dch.moph@gmail.com
۱۵ د اکمال تخصص لوی ریاست 0202301369  
۱۶ ریاست صحت باروری 0202302453  
۱۷ د معلوماتي تکنالوژۍ ریاست 0202300498 it@moph.gov.af
۱۸ د مالي او حسابي ریاست 0202302328  
۱۹ د تدارکاتو ریاست 0202301358  
۲۰ اداري ریاست 0202301353  
۲۱ د نړیوالو اړیکو ریاست 0202301529

34.536880905151, 69.191336631775

د اړیکې معلومات

د عامې روغتيا څلور لارې، د وزیر محمد اکبر خان سرک ، کابل، افغانستان
۲۰۲۳۰۱۳۷۴ (۰۰۹۳)
info@moph.gov.af