اطلاعیه ریاست اکمال تخصص

akbari_admin

قابل توجه تمام استادان محترم و دوکتوران ترینی برنامه اکمال تخصص!

 کوریکولم جدید توسط دو کمیته( کمیته بازنگری و کمیته core )ریاست اکمال تخصص تهیه گردید که منظوری مقام محترم وزارت اخذ گردیده و مرعی الاجرا میباشد:

در کوریکولم جدید تغییرات ذیل ایجاد گردیده است:

 •  کوریکولم جدید به اساس evidence base and competency base ساخته شده است
 • کوریکولم جدید دریک فارمت یا framework واحد در تمام رشته ها ساخته شده است
 • کوریکولم جدید مطابق استندرد های جهانی و منطقه یی ساخته شده است
 • داخله صدری به دو رشته فوق تخصصی کاردیولوژی و پلمونولوژی تقسیم گردیده است
 • در کوریکولم جدید سیلابس ها به دو بخش تیوری و عملی هر چهار ماه اول، چهار ماه دوم و چهار ماه سوم ترتیب گردیده است
 • درکوریکولم جدید ارزیابی و شایستگی ترینی ها چهار مرحله صورت میگیرد
 • کوریکولم جدید روتیشن ها نیز داری سیلابس و درجه شایستگی میباشد
 • کوریکولم جدید از 31 رشته به 38 رشته تخصصی و فوق تخصصی ازدیاد یافته است
 • مجموعا ۶ رشته فوق تخصصی ازدیاد یافته است:
 • Cardiology
 • Pulmonology
 • Cardiac Surgery
 • Gastroenterology
 • Clinical Hematology
 • Nephrology
 • در 15 رشته پرنسیپ داخله و جراحی یکسال تریننگ و در 2 رشته دو سال ترینینگ اضافه گردیده است:
 • ۶ رشته پرنسیپ جراحی یکسال اضافه گردیده است
 • Neurosurgery
 • Vascular surgery
 • Urology
 • Pediatric surgery
 • Pediatric orthopedic
 • Adult orthopedic
 • ۹ رشته پرنسیپ داخله یک سال اضافه گردیده است
 • Internal medicine
 • Pediatric medicine
 • Infectious diseases
 • Anesthesia
 • Radiology
 • Psychiatrics
 • Family medicine
 • Forensic medicine
 • Pathology
 • دو رشته پرنسیپ داخله دو سال اضافه گردیده است
 • Hematology
 • Dermatology
 • ستوماتولوژی به چهار رشته اختصاصی تقسیم شده است:
 • Oral & Maxillofacial surgery
 • Pediatric dentistry
 • Prosthodontic
 • Endodontic
 • پتالوژی به سه رشته تخصصی تقسیم گردیده است:
 • هستوپتالوژی
 • هیماتوپتالوژی
 • کلینیکال پتالوژی
 • کوریکولم جدید به شفاخانه های آموزشی تخصصی مرکز و ولایات بشکل هارد و سافت غرض تطبیق ارسال گردیده است.
 • کوریکولم جدید برای تمام سال های ترینینگ به استثنآ دوکتوران ترینی سال اخیرکه در سال ۱۴۰۲ از برنامه اکمال تخصص فارغ میگردند قابل تطبیق است
 • در صورت مشکل در رابطه به کوریکولم به شماره واتس آپ و ایمل آدرس ذیل در تماس شوید

ایمل آدرس : pgme@moph.gov.af

نمبر واتس آپ : 0093788209637

Latest announcements

Wed, Feb 21 2024 10:17 AM
Background image

Announcement of the General Directorate of Human Resources!

Distribution of appointment times for the most doctoral candidates including the year 1403 batches

Tue, Jan 30 2024 9:43 AM
Background image

Executive Board Certification Exam Announcement!

Comprehensive Practical Test:

The practical examination for graduates of the Kabul Hospital Specialist Program has already begun and will continue until 2024/2/5.

Respected candidates . . .

Fri, Feb 25 2022 11:51 AM
Background image

MoPH condemns the senseless killing of the polio workers in Kunduz and Takhar provinces

Friday, February 25, 2022:

Yesterday, eight polio workers, four of them women, were killed by unknown gunmen in separate attacks in in Kunduz and Takhar provinces. 

Three male and . . .

Back to announcements