روغتیايي پیغام!

rasooli_admin

د مهاجرتونو او په کمپونو کې د خلکو راټولېدنې په وخت کې ناروغۍ ژر خپریږي، نو په داسې حالاتو کې باید خپل ماشومان واکسین کړئ.

Health message