کابل امبولانس په وړیا ډول ۲۴ ساعته خدمات وړاندې کوي

rasooli_admin
kk

د اړتیا په صورت کې د ۱۰۲ شمیرې سره په وړیا ډول اړیکه ونیسئ.