عکسونه او ویډیوګانې

Brief Description about Achievements of Ministry of Public Health in the last few years!

فشردۀ دست‌آورد های وزارت صحت عامه در چند سال اخیر!

فشردۀ دست‌آورد های وزارت صحت عامه در چند سال اخیر!

د نائب امین الله خان لوگری روغتون پرانیستل شو

شفاخانه نائب امین الله خان لوگری به بهره برداری سپرده شد

The Naaib Aminullah Khan Logari Hospital opening cermony

برنامه ملی کنترول سرطان

عرضه خدمات صحی در کلینیک صحی جامع هودخیل ولایت کابل

Health Services in Hodkhil Clinic

کودکان خود را در برابر بیماری سرخکان واکسین کنید!

علاج تومور مغزی در شفاخانه شیخ زاید

د شري ناروغي په هکله معلومات

معلومات در مورد بیماری سرخکان

مصاحبۀ وزیر صحت عامه با تلویزیون شمشاد

مصاحبه داکتر داکتر فیروزالدین فیروز با تلویزیون آرزو

اهدای جایزۀ بهترین وزیر جهان به داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامۀ افغانستان

Pagination