عکسونه او ویډیوګانې

معاینه خودی سینه و مراحل آن

Breast self-examination and it's steps

د کریمیا- کانګو وینه بهونکې تبې ناروغۍ (د افغانستان د عامې روغتیا د ملي انستیتوت)

مرض تب خون‌دهندۀ کریمیا-کانگو (انستیتوت ملی صحت عامه افغانستان)

د کانګو ناروغۍ په اړه معلومات

Information about CCHF Disease

معلومات در بارۀ مرض کانگو

Happy 100th of Afghanistan's Independence Anniversary

د افغانستان د خپلواکۍ د سلمه کلیزه دې نیکمرغه وي

صدمین سالگرد استرداد استقلال کشور

فشردۀ دست‌آورد های وزارت صحت عامه در چند سال اخیر!

فشردۀ دست‌آورد های وزارت صحت عامه در چند سال اخیر!

Brief Description about Achievements of Ministry of Public Health in the last few years!

د نائب امین الله خان لوگری روغتون پرانیستل شو

شفاخانه نائب امین الله خان لوگری به بهره برداری سپرده شد

The Naaib Aminullah Khan Logari Hospital opening cermony

Pagination