کارکردها و چالش‌های صحی ولایت هلمند ارزیابی گردید

Panah_moph
Fri, Jun 26 2020 12:04 PM
کارکردها و چالش‌های صحی ولایت هلمند ارزیابی گردید

داکتر احمد جواد عثمانی سرپرست و نامزد وزیر صحت عامه، امروز به ولایت هلمند سفر نموده کارکردها و چالش‌های صحی را در این ولایت مورد ارزیابی قرار داد.

داکتر عثمانی کارکردهای کارمندان صحی را در این ولایت قناعت بخش خوانده و برای رفع چالش‌های موجود به مسوولان ادارات مربوطه هدایت داد.

هم‌چنان نامزد وزیر صحت عامه، از شفاخانه بست این ولایت دیدن نموده و خدمات تمام بخش‌های این شفاخانه را بررسی کرد.

افزون بر این، داکتر عثمانی با نماینده داکتران بدون سرحد دیدن نموده و روی چالش‌ها و بهبود خدمات صحی در شفاخانه بست و ارتقای این شفاخانه صحبت نمود.

بخشی از شفاخانه بست از سوی داکتران بدون سرحد حمایت می‌شود.

این در حالی است که داکتر عثمانی روز گذشته به ولایت‌های کندهار و زابل رفته بود و چگونه‌گی ارایه خدمات صحی این ولایات را نیز مورد ارزیابی قرار داد.

Latest news

Wed, Feb 12 2020 3:24 PM
Background image

MoPH held an emergency meeting with international health partners to fight against the spread and control of COVID-19

Today MoPH conduct an emergency meeting regarding the prevention, spread and control of COVID-19 in Afghanistan and called on international partners for cooperation.

Minister of Public. . .

Tue, May 28 2019 12:50 PM
Background image

The Minister of Public Health of Afghanistan becomes a member of GAVI Alliance Board of Directors

As a member he will be representing the Developing Countries Constituency on the GAVI Alliance Board. Congratulations to all.

It is a great honor for Afghanistan.

Sat, Dec 29 2018 4:01 PM
Background image

20th polio Case Reported in Afghanistan marking highest number of cases since 2015

Kabul, 28 November 2018– Another new polio case has been reported from Shaheed-e-Hassas district of Urozgan province, a 3-year-old boy is now permanently paralyzed by the poliovirus.. . .

BACK TO NEWS