روغتیايي پیغام!

rasooli_admin

هغه ماشومان چې ذهني کمزورتیا ولري کولای شي ځیني مهارتونه زده کړي، له دې کبله هغوې ته مکررې زده کړې ورکړئ.

 

Health message