اطلاعیه امتحان ترینری  سال۱۴۰۳ برنامه اکمال تخصص

akbari_admin
MOPH

قابل توجه کاندیدان امتحان ترینری برنامه اکمال تخصص!

قرار است امتحان تیوری ترینری بتاریخ های ۹ و ۱۰ / جوزا /۱۴۰۳ مصادف با ۲۰و ۲۱ / ۱۱(ذوالقعده)سال  ۱۴۴۵هـ ق به روز های   چهارشنبه و پنجشنبه در وزارت صحت عامه اخذ گردد.

کارت امتحان به ایمل آدرس کاندیدان واجد شرایط ارسال میگردد.

نوت : کاندیدان محترم در روز امتحان، کارت امتحان و اصل تذکره تابعیت خویش را با خود داشته باشند.

کاندیدان محترم طبق تقسیم اوقات که در ضمیمه این اطلاعیه نشر میګردد به محل امتحان تشریف بیاورند.

درصورت مشکل به شماره وتس اپ ۰۷۸۸۲۰۹۶۳۷ در تماس شوید

تقسیم اوقات امتحان تحریری ترینری سال 1403
شماره  رشته  تاریخ امتحان محل امتحان 
1 Haematopathology چهار شنبه   9/ 3/ 1403 تالارعمومی وزارت 
2 Operative Endodontists چهار شنبه   9/ 3/ 1403 انستیتیوت پوهاندغظنفر 
3 Oral & Maxillofacial surgery چهار شنبه   9/ 3/ 1403 تالارعمومی وزارت 
4 چشم چهار شنبه   9/ 3/ 1403 تالارعمومی وزارت 
5 رادیولوژی چهار شنبه   9/ 3/ 1403 تالارعمومی وزارت 
6 ګوش وګلو چهار شنبه   9/ 3/ 1403 تالارعمومی وزارت 
7 جراحی صدری چهار شنبه   9/ 3/ 1403 تالارعمومی وزارت 
8 نسایی ولادی چهار شنبه   9/ 3/ 1403 انستیتیوت پوهاندغظنفر 
9 هستوپتالوژی چهار شنبه   9/ 3/ 1403 تالارعمومی وزارت 
10 یورولوژی چهار شنبه   9/ 3/ 1403 تالارعمومی وزارت 
11 داخله قلبی چهار شنبه   9/ 3/ 1403 تالارعمومی وزارت 
12 انستیزی چهار شنبه   9/ 3/ 1403 تالارعمومی وزارت 
13 جراحی عمومی چهار شنبه   9/ 3/ 1403 تالارعمومی وزارت 
14 داخله اطفال پنجشنبه  10 /3 / 1403  انستیتیوت پوهاندغظنفر 
15 جراحی اعصاب پنجشنبه  10 /3 / 1403  تالارعمومی وزارت 
16 جلدی پنجشنبه  10 /3 / 1403  تالارعمومی وزارت 
17 جراحی اطفال پنجشنبه  10 /3 / 1403  تالارعمومی وزارت 
18 انتانی پنجشنبه  10 /3 / 1403  تالارعمومی وزارت 
19 اورتوپیدی اطفال پنجشنبه  10 /3 / 1403  تالارعمومی وزارت 
20 جراحی اوعیه پنجشنبه  10 /3 / 1403  تالارعمومی وزارت 
21 اورتوپیدی کاهل پنجشنبه  10 /3 / 1403  تالارعمومی وزارت 
22 جراحی قلب پنجشنبه  10 /3 / 1403  تالارعمومی وزارت 
23 داخله عمومی پنجشنبه  10 /3 / 1403  انستیتیوت پوهاندغظنفر 
24 جراحی پلاستکی و سوختګی پنجشنبه  10 /3 / 1403  تالارعمومی وزارت 
25 صحت روانی پنجشنبه  10 /3 / 1403  تالارعمومی وزارت 
  نوت :  شروع امتحان ساعت 2:00 بعد از ظهر ختم امتحان ساعت  3:00 بعد از ظهر 

آخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۳ - ۱۳:۲۶
Background image

اطلاعیه امتحان ترینری  سال۱۴۰۳ برنامه اکمال تخصص

قابل توجه کاندیدان امتحان ترینری برنامه اکمال تخصص!

قرار است امتحان تیوری ترینری بتاریخ های ۹ و ۱۰ / جوزا /۱۴۰۳ مصادف با ۲۰و ۲۱ / ۱۱(ذوالقعده)سال  ۱۴۴۵هـ ق به روز های   چهارشنبه و . . .

Back to announcements