واجد شرایط بست (۵) ترینر لابراتوار

akbari_admin

وزارت/اداره:  صحت عامه

بست و عنون وظیفه:  ۵ ترینر لابراتوارزنانه مردانه

 

ریاست مربوط:آمریت لابراتوار های مرکزی

تاریخ:  /      /     1402

 

شماره

شهرت کاندید

شماره ثبت و یا کد فورم درخواستی

جنسیت

درجه تحصیل

شماره تماس

ملاحظات

اسم

تخلص

ولد

مرد

زن

۱

هجما

حلیمی

اسدالله

۱

 

زن

 

 

واجد شرایط

۲

میرویس خان

اعظیمی

محمد اعظم

۲

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۳

شجاع الدین

محمودی

عبالمحمود

۳

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۴

محمد سالم

امیری

زرین گل

۴

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۵

نصرت الله

صالحی

نادر

۵

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۶

محمد حامد

نوری

نجیب الله

۶

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۷

عبدالباسط

نایل

علام ربانی

۷

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۸

عبید الله

 

ابراهیم شاه

۸

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۹

نثاراحمد

احمدی

سلطان عزیز

۹

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۱۰

حسین الله

شاهین

محمد نسیم

۱۰

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۱۱

صفی الله

امین

محمد امین

۱۱

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۱۲

پرمیلا

مومند

حاجی محمد مومند

۱۲

 

زن

 

 

واجد شرایط

۱۳

عبدالرحمن

صدیقی

فضل الرحمن

۱۳

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۱۴

امیرالله

افضلی

ابراهیم

۱۴

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۱۵

محمد تقی

رضایی

 حسین بخش

۱۵

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۱۶

نورالله

بیکتایی

عبدالصمد

۱۶

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۱۷

عبدالمصور

حفیظی

عبدالدیان

۱۷

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۱۸

محمد مصطفی

لودین

محمد یوسف

۱۸

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۱۹

احمد دانش

صافی

الله محمد

۱۹

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۲۰

عرفان الله

خان

لایق شاه

۲۰

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۲۱

عبدالغفار

مدنی

محمد عثمان

۲۱

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۲۲

عبدالرزاق

قریشی

عبدالشکور

۲۲

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۲۳

عبدالطیف

کریم یار

آقا شیر

۲۳

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۲۴

قیس الدین

حلیمی

فیض الدین

۲۴

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۲۵

محمد شفیق

رسولی

شاه رسول

۲۵

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۲۶

محمد زمان

امینی

صفر محمد

۲۶

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۲۷

سیف الله

عبدالرحیمزی

پشتون

۲۷

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۲۸

خالد

رحیمی

محی الدین

۲۸

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۲۹

ولی جان

احمدزی

حاجی موسی خان

۲۹

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۳۰

عبدالستار

سیرت

غنم گل

۳۰

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۳۱

سید مصطفی

ذاکری

سید سلیمان

۳۱

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۳۲

الماس

بیتنی

شاه ولی

۳۲

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۳۳

محمدسلیم

وزیری

خان وزیر

۳۳

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۳۴

احمد فرشاد

رحمتی

محمد اسحق

۳۴

مرد

 

 

 

واجد شرایط

قرار شرح فوق جدول واجد شرایط بست (۵) ترینرلابراتوارمردانه زنانه آمریت لابراتوار های مرکزی  ترتیب وصحت است .

 از تاریخ نشراعلان نتیجه شارت لست الی سه یوم کاندیدانی که به نتیجه خویش قناعت ندارند شکایت خویش را به ریاست عمومی منابع بشری سپرده و بعدآ حق شکایت را ندارند.

آخرین اطلاعیه ها

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲ - ۱۰:۵۴
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی ریاست اکمال تخصص!

به اطلاع دوکتوران محترم که در امتحان انترنس سال ۱۴۰۳ در بست های ترینی شفاخانه خوزوی ننګرهار و شفاخانه تخصصی ولایتی بدخشان موفق ګردیده است ، رسانیده میشود تا به اسناد ضروري خویش تذکیره . . .

Back to announcements