اطلاعیه ریاست اکمال تخصص در مورد اخذ امتحان التراسوند

Panah_moph

اطلاعیه ریاست اکمال تخصص در مورد اخذ امتحان التراسوند

    قرار فیصله تاریخی    1401/5/27بورد Ultrasonography از دوکتوران متقاضی امتحان درماه  حوت سال روان اخذ میگردد.    

 • کتاب ریفرنس برای اخذ امتحان  clinical sonography (Roger, c. sanders fifth edition) تعیین گردیده است. که تنها بخش های ذیل شامل اخذ امتحان میباشد.
 1. Basic physic/Artefact
 2. Abdomen/pelvic
 3. Small part Obstetrics
 4. Gynecology

     شرایط ثبت نام:

 1. داشتن اسناد اصلی و کاپی ضرورت است
 2. سرتیفکت آموزشی Ultrasonography (استاد و مرکز آموزشی Ultrasonography) ثبت و راجسترشده از ریاست اکمال تخصص وزارت صحت عامه باشد.
 3. مدت آموزش Ultrasonography از شش ماه کم نباشد( 3 ماه نظری 3 ماه عملی)
 4. دارای سند MD  باشد
 5. تذکره تابعیت افغانستان را داشته باشد
 6. حدود یک ونیم ماه قبل اسناد فوق ذکر بشکل حضوری توسط اعضای بورد Ultrasonography درمقراکمال تخصص ارزیابی میگردد
 7. اشخاص که واجد شرایط فوق نمی باشند، از آمدن شان به ریاست اکمال تخصص ویا ارسال اسناد شان معذرت خواسته میشود.

بااحترام

ریاست اکمال تخصص

آخرین اطلاعیه ها

چهارشنبه ۱۴۰۲/۷/۵ - ۱۰:۲۹
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی اکمال تخصص!

امتحان COMPREHENSIVE:

دوکتوران محترم که برنامه اکمال تخصص را در شفاخانه های تخصصی تکمیل نموده و در امتحان مونوگراف موفق نگردیده اند، میتوانند در امتحان comprehensive دوکتوران فارغ 1401 . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۲ - ۱۵:۳۲
Background image

جدول نتایج دوکتوران موفق امتحان مونوگراف برنامه اکمال تخصص

وزارت صحت عامه

معینیت مالی و اداری

ریاست عمومی اکمال تخصص

جدول نتایج دوکتوران موفق امتحان مونوگراف برنامه اکمال تخصص (فارغان سال 1400 و ماقبل آن)

شما . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۹ - ۱۶:۳۲
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی اکمال تخصص!

امتحان COMPREHENSIVE:

دوکتوران محترم که برنامه اکمال تخصص را در شفاخانه های تخصصی در سال   1401   تکمیل و مونوگراف های شان مورد تایید کمیته علمی قرار گرفته است وهمچنان  دوکتوران که . . .

Back to announcements