اطلاعیه ریاست اکمال تخصص در مورد اخذ امتحان ترینری

Panah_moph

پیشنهادیه مرتبه این ریاست در مورد اخذ امتحان ترینری از نزد کاندیدان واجد شرایط که قبلا ثبت نام نموده اند، ذریعه احکام مورخ ۱۴۰۱/۴/۹ وزیر صاحب محترم صحت عامه منظور شده است و امتحان متذکره به تاریخ های ۱۴ و ۱۵ ماه سرطان سال ۱۴۰۱ (به روز های سه شنبه و چهار شنبه) در تالار عمومی و تالار دوکتور سهیلا صدیق در مقر وزارت صحت عامه اخذ میگردد. 

تقیسم اوقات امتحان تحریری ترینری سال ۱۴۰۰ برنامه اکمال تخصص

محل امتحان

تاریخ

وقت امتحان

رشته  ها

شماره

تالار عمومی وزارت صحت عامه

سه شنبه

۱۴ / سرطان ۱۴۰۱

شروع امتحان

ساعت  ۱۱ قبل ازظهر

جراحی عمومی، جراحی قلب، چشم، جراحی اطفال، جراحی اعصاب، جراحی پلاستیک وسوختگی، گوش وگلو، نسایی و ولادی، یورولوژی، جراحی عمومی وتروماتولوژی و اورتورپیدی.

۱

تالار عمومی وزارت صحت عامه

چهارشنبه

۱۵ / سرطان ۱۴۰۱

شروع امتحان

ساعت ۱۱ قبل ازظهر

داخله اطفال،  دا خله عمومی، انتانی، صحت روانی،  جلدی، پتالوژی، نفرولوژی، انستیزی، رادیولوژی و داخله صدری.

۲

نوت:- ورود وسایل الکترونیکی (مانند موبایل، کمپیوتر وUSB) به محل امتحان جداً مجاز نیست، کاندیدان محترم با کارت امتحان وتذکره تابعیت خویش  ساعت ۰۰: ۱۰ قبل از ظهر به محل امتحان تشریف بفرمایند.

 

             قرار شرح فوق تقسیم اوقات امتحان ترینری ترتیب و صحت است.                  

آخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۸ - ۱۴:۵۸
Background image

اطلاعیه ریاست اکمال تخصص در مورد اخذ امتحان التراسوند

اطلاعیه ریاست اکمال تخصص در مورد اخذ امتحان التراسوند

    قرار فیصله تاریخی    1401/5/27بورد Ultrasonography از دوکتوران متقاضی امتحان درماه  حوت سال روان اخذ میگردد.    

  • کتاب . . .
پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۳ - ۱۲:۳۲
Background image

اعلان نتایج امتحان نرسنگ

ریاست عمومی منابع بشری
آمریت استخدام و تعیینات
کمیته استخدام رقابتی 
جدول نتایج امتحان نرسنگ 
شماره اسم بنت ن . . .

Back to announcements