اطلاعیه ریاست اکمال تخصص در مورد اخذ امتحان ترینری

Panah_moph

پیشنهادیه مرتبه این ریاست در مورد اخذ امتحان ترینری از نزد کاندیدان واجد شرایط که قبلا ثبت نام نموده اند، ذریعه احکام مورخ ۱۴۰۱/۴/۹ وزیر صاحب محترم صحت عامه منظور شده است و امتحان متذکره به تاریخ های ۱۴ و ۱۵ ماه سرطان سال ۱۴۰۱ (به روز های سه شنبه و چهار شنبه) در تالار عمومی و تالار دوکتور سهیلا صدیق در مقر وزارت صحت عامه اخذ میگردد. 

تقیسم اوقات امتحان تحریری ترینری سال ۱۴۰۰ برنامه اکمال تخصص

محل امتحان

تاریخ

وقت امتحان

رشته  ها

شماره

تالار عمومی وزارت صحت عامه

سه شنبه

۱۴ / سرطان ۱۴۰۱

شروع امتحان

ساعت  ۱۱ قبل ازظهر

جراحی عمومی، جراحی قلب، چشم، جراحی اطفال، جراحی اعصاب، جراحی پلاستیک وسوختگی، گوش وگلو، نسایی و ولادی، یورولوژی، جراحی عمومی وتروماتولوژی و اورتورپیدی.

۱

تالار عمومی وزارت صحت عامه

چهارشنبه

۱۵ / سرطان ۱۴۰۱

شروع امتحان

ساعت ۱۱ قبل ازظهر

داخله اطفال،  دا خله عمومی، انتانی، صحت روانی،  جلدی، پتالوژی، نفرولوژی، انستیزی، رادیولوژی و داخله صدری.

۲

نوت:- ورود وسایل الکترونیکی (مانند موبایل، کمپیوتر وUSB) به محل امتحان جداً مجاز نیست، کاندیدان محترم با کارت امتحان وتذکره تابعیت خویش  ساعت ۰۰: ۱۰ قبل از ظهر به محل امتحان تشریف بفرمایند.

 

             قرار شرح فوق تقسیم اوقات امتحان ترینری ترتیب و صحت است.                  

آخرین اطلاعیه ها

یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۵ - ۱۰:۵۴
Background image

جدول ثبت نام امتحان Comprehensive

به اطلاع آنعده دوکتوران محترم فارغ سال ۱۴۰۰و ماقبل آن و فارغان سال ۱۴۰۱ که تابع امتحان Comprehensive میباشند و از طریق آنلاین به امتحان متذکره ثبت نام نموده اند رسانیده میشود تا شهرت . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۱ - ۱۲:۱۸
Background image

واجد شرایط وغیرواجد شرایط بست استاد انستیزی

وزارت/اداره:  صحت عامه

بست و عنون وظیفه:  استاد انستیزی مردانه زنانه

 

 

ریاست مربوط:ریاست انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر

تاریخ:  /      /   . . .

Back to announcements