اطلاعیه ریاست عمومی اکمال تخصص!

rasooli_admin
تت

امتحان Short Case و Long Case:

به فارغان رشته های داخله اطفال، جراحی عمومی و نسایی ولادی برنامه اکمال تخصص که امتحان OSCE ایشان که روز شنبه مورخ ۲۲/۰۸/۱۴۴۵ مصادف به (۱۴/۱۱/۱۴۰۲) اخذ گردیده است وهمچنان فارغان رشته داخله عمومی، اطلاع داده می شود تا تقسیم اوقات و محل امتحان Short Case و Long Case خود را با استفاده از ID نمبر خویش از لینک ذیل  وزارت صحت عامه دریافت نماید:                                       

https://script.google.com/macros/s/AKfycbx-UdWoZuSYxx1q7QzhPdTgO2ft53PoieL78E-w3lHhQUoNp6xpnQyUwhl9uHMhpmc2/exec

 

آخرین اطلاعیه ها

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲ - ۱۰:۵۴
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی ریاست اکمال تخصص!

به اطلاع دوکتوران محترم که در امتحان انترنس سال ۱۴۰۳ در بست های ترینی شفاخانه خوزوی ننګرهار و شفاخانه تخصصی ولایتی بدخشان موفق ګردیده است ، رسانیده میشود تا به اسناد ضروري خویش تذکیره . . .

Back to announcements