اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 12 قلم حبوبات و 12 قلم میوه و ترکاری

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

نمبر تشخیصیه: M0PH-GDCM-HRP-KHH-NCB1400 -G02

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود { ریاست شفاخانه 102 بستر خیر خانه } در نظر دارد قرارداد { 12 قلم حبوبات و12قلم ترکاری ومیوه تازه شفاخانه 102 بستر خیر خانه    دارای  نمبر تشخیصیه:

 M0PH-GDCM-HRP-KHH-NCB1400 -G02را با { شرکت تجارتی ولوجستیکی مولانصیرلمتد } به قیمتهای ذیل :

1-دوازده قلم حبوبات مبلغ [2006200) دو میلون ششهزاردوصد افغانی ]

2- دوازده قلم میوه تازه -ترکاری مبلغ(1521778)یک ملیون پنجصدبیست ویک هزارهفتصد هفتادوهشت افغانی

 اعطا نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به { ریاست شفاخانه 102 بستر خیر خانه  } واقع {حصه دوم خیر خانه ،لیسه مریم  } وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

داوطلبی های بیشتر

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱/۱۶ - ۱۴:۱۹ کابل
Background image

اعلان  تهیه و تدارک مواد مصرفی برای  شفاخانه های مرکزی و ولایتی مربوط وزارت صحت عامه تحت حمایت مالی کمیته صلیب سرخ (آی سی آر سی )

 ریفرنس نمبر: RfT N° - MoPH/MoHEKAB21/0004

{وزارت صحت عامه} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک مواد مصرفی مورد ضرورت شفاخانه های مرکزی و ولایتی . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱/۲ - ۱۷:۳ کابل/Kabul
Background image

اعلان  تهیه و تدارک ادویه جات برای ۳۴ شفاخانه مرکزی وولایتی مربوط وزارت صحت عامه تحت حمایت مالی کمیته صلیب سرخ (آی سی آر سی )

تحت ریفرنس  نمبر: RFT NO-MOPH/MOHE KAB 22/0003        

{وزارت صحت عامه} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک ادویه جات مورد ضرورت ۳۴ شفاخانه مرکزی . . .

Back to tenders