واجد شرایط وغیرواجد شرایط بست استاد انستیزی

akbari_admin

وزارت/اداره:  صحت عامه

بست و عنون وظیفه:  استاد انستیزی مردانه زنانه

 

 

ریاست مربوط:ریاست انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر

تاریخ:  /      /     1402

 

شماره

شهرت کاندید

شماره ثبت و یا کد فورم درخواستی

جنسیت

درجه تحصیل

شماره تماس

ملاحظات

اسم

تخلص

ولد

مرد

زن

۱

محمد فاضل

هاشمی

عبدالفیظ

۱

 

مرد

 

 

غیرواجد نسبت پایین بودن سویه تحصیلی

۲

خلیل الرحمن

لودین

شا آغا

۲

 

مرد

 

 

واجد شرایط

۳

مهرنگار

امانزی

ببرک

۳

 

 

زن

 

واجد شرایط

۴

علی

رضایی

جمعه علی

۴

 

مرد

 

 

واجد شرایط

۵

حلیمه

شفایی

حاجی علی

۵

 

زن

 

 

واجد شرایط

۶

شگوفه

نورزی

معراج الدین

۶

 

زن

 

 

واجد شرایط

۷

حبیبه

عزیزی

بهادربیک

۷

 

زن

 

 

واجد شرایط

۸

مرسل

صوفی

خیلیل الله

۸

 

زن

 

 

واجد شرایط

۹

الهه

ناصری

عتیق الله

۹

 

زن

 

 

واجد شرایط

۱۰

نیلوفر

ناصری

عتیق الله

۱۰

 

زن

 

 

واجد شرایط

۱۱

زرغونه

اکبری

یعقوب علی

۱۱

 

زن

 

 

واجد شرایط

۱۲

حبیب الله

آخندزاده

حمید الله

۱۲

مرد

 

 

 

غیرواجد نسبت پایین بودن سویه تحصیلی

۱۳

صفیه

امینی

محمد یونس

۱۳

 

زن

 

 

غیرواجد نسبت پایین بودن سویه تحصیلی

۱۴

مسیح الله

امیری

محمد نادر

۱۴

مرد

 

 

 

غیرواجد نسبت پایین بودن سویه تحصیلی

۱۵

قدرت الله

شمس

لایق خان

۱۵

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۱۶

حبیب الرحمن

جلالزی

فضل الرحمن

۱۶

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۱۷

سید عبدالروف

محمدی

سید محمد صادق

۱۷

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۱۸

عبدالمعین

سعیدی

غلام سعید

۱۸

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۱۹

کفایت الله

آرین

سمیع الله

۱۹

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۲۰

عبدالخالق

رحمانی

سخی داد

۲۰

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۲۱

علی

رحیمی

حسین علی

۲۱

مرد

 

 

 

غیرواجد نسبت پایین بودن سویه تحصیلی

۲۲

مطیع الله

ظهیر

محمد عبدالله

۲۲

مرد

 

 

 

غیرواجد نسبت پایین بودن سویه تحصیلی

قرار شرح فوق کاندیدان واجد شرایط وغیرواجد شرایطبست (۵) استاد انستزی مردانه زنانه ریاست انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر  ترتیب وصحت است .

 از تاریخ نشراعلان نتیجه شارت لست الی سه یوم کاندیدانی که به نتیجه خویش قناعت ندارند شکایت خویش را به ریاست عمومی منابع بشری سپرده و بعدآ حق شکایت را ندارند.

آخرین اطلاعیه ها

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲ - ۱۰:۵۴
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی ریاست اکمال تخصص!

به اطلاع دوکتوران محترم که در امتحان انترنس سال ۱۴۰۳ در بست های ترینی شفاخانه خوزوی ننګرهار و شفاخانه تخصصی ولایتی بدخشان موفق ګردیده است ، رسانیده میشود تا به اسناد ضروري خویش تذکیره . . .

Back to announcements