گزارش های کاری و تخنیکی کووید-19

شماره گزارش ها لینک های دانلود
1 ESCP Post Negotiations AF COVID-19  ERHSPP Project P173775 برای دانلود اینجا کلیک کنید
2 پلان ملی پاسخ دهی به موج دوم ویروس کرونا در افغانستان برای دانلود اینجا کلیک کنید
3 طرح سکرتریت دولتداری باز در باره مصرف موثر و شفاف بودجه مبارزه با موج دوم کرونا برای دانلود اینجا کلیک کنید
4 پلان شامل سازی شرکا (Stakeholder Engagement Plan - Jan 2021) برای دانلود اینجا کلیک کنید
5 چهارچوب مدیریتی  محیطی اجتماعی (Environmental and Social Management Framework 2021 March) برای دانلود اینجا کلیک کنید
6 طرزالعمل مدیریت کارمندان (Labor Management Procedure) برای دانلود اینجا کلیک کنید