عکس ها و ویدیو ها

Breast self-examination and it's steps

معاینه خودی سینه و مراحل آن

معاینه خودی سینه و مراحل آن

د کریمیا- کانګو وینه بهونکې تبې ناروغۍ (د افغانستان د عامې روغتیا د ملي انستیتوت)

مرض تب خون‌دهندۀ کریمیا-کانگو (انستیتوت ملی صحت عامه افغانستان)

د کانګو ناروغۍ په اړه معلومات

Information about CCHF Disease

معلومات در بارۀ مرض کانگو

Happy 100th of Afghanistan's Independence Anniversary

د افغانستان د خپلواکۍ د سلمه کلیزه دې نیکمرغه وي

صدمین سالگرد استرداد استقلال کشور

فشردۀ دست‌آورد های وزارت صحت عامه در چند سال اخیر!

فشردۀ دست‌آورد های وزارت صحت عامه در چند سال اخیر!

Brief Description about Achievements of Ministry of Public Health in the last few years!

شفاخانه نائب امین الله خان لوگری به بهره برداری سپرده شد

د نائب امین الله خان لوگری روغتون پرانیستل شو

Pagination