عکس ها و ویدیو ها

کنفرانس خبری مشترک وزارت های صحت عامه، معارف و تحصیلات عالی- مورخ ۸ ثور ۱۴۰۰

پیام داکتر وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه در روز جهانی قابله ها

روز جهانی نرس ها مبارک باد

از روز جهانی قابله‌ها گرامی داشت به عمل آمد

Successful Separation of Conjoined Twins Who Shared a Liver

تاکید وزارت صحت عامه بر رعایت توصیه‌های صحی در روزهای عید برای جلوگیری از ویروس کرونا

کمپاین واکسین کرونا برای علمای دین تحت نام صدای منبر و داکتر راه اندازی شد - 7 ثور 1400

از روز جهانی صحت گرامی داشت به عمل آمد- ۱۹ حمل ۱۴۰۰

کمپاین سراسر واکسین پولیو در کشور آغاز گردید - 9 حمل 1400

کشور کوریای جنوبی 9 عراده امبولانس و یکصد وپنجاه هزار ماسک را به وزارت صحت‌عامه افغانستان کمک کرد- 7 حمل 1400

نهمین دور کنفرانس نتایج صحت - 7 حمل 1400

ششمین دور فراغت ده تن از داکتران بعد از یک دوره آموزشی برنامه اکمال تخصص از شفاخانه FMIC - هفت حمل 1400

افتتاح نخستین لابراتوار جینو تایپنگ در کشور - 7 حمل 1400

از روز جهانی مبارزه با بیماری توبرکلوز تجلیل به عمل آمد - ۴ حمل ۱۴۰۰

دومین محموله واکسین کرونا به کمک نهاد کوراکس به کابل رسید - ۱۸ حوت ۱۳۹۹

برای نخستین بار روند تداوی تعویضی معتادان مواد مخدر در کشور آغاز شد - سه‌شنبه، 12 حوت 1399

Pagination