عکس ها و ویدیو ها

با حضورداشت رئیس جمهور غنی، نخستین مرحله تطبیق واکسین کرونا در افغانستان آغاز گردید

چگونگی پلان و تطبیق واکسین ویروس کرونا در نشستی به معرفی گرفته شد - پنج شنبه 23 دلو 1399

گزارش وزارت صحت عامه، در برنامه حساب‌دهی دولت به ملت-مورخ ۲۰ دلو ۱۳۹۹

از روز جهانی مبارزه با بیماری سرطان گرامی‌داشت به عمل آمد

تعهد سرپرست وزارت صحت عامه بر بهبود عرضه خدمات صحی و ایجاد فضای همدلی وهمبستگی

وزارت صحت عامه از فراهم سازی واکسین کوید-19 برای 20 فیصد از شهروندان در آینده نزدیک خبر میدهد

د عامې روغتیا وزارت خبري کنفرانس- د ۱۳۹۹ کال د مرغومې ۱۸ مه نېټه

کنفرانس خبری وزارت صحت عامه - 18 جدی 1399

کنفرانس خبری وزارت صحت عامه - 11 قوس 1399

د عامې روغتیا وزارت خبري کنفرانس-د ۱۳۹۹ کال د مرغومې ۱۱ مه نېټه

کنفرانس خبری وزارت صحت عامه - 4 قوس 1399

د عامې روغتیا وزارت خبري کنفرانس-د ۱۳۹۹ کال د مرغومې ۴ مه نېټه

د ارشاد، حج او اوقافو او عامې روغتیا وزارتونو ګډ خبري کنفرانس- د ۱۳۹۹ کال د لیندۍ ۲۶ مه نېټه

کنفرانس مشترک خبری وزارت صحت عامه و وزارت ارشاد حج و اوقاف - 26 قوس 1399

کنفرانس خبری وزارت صحت عامه - 19 قوس 1399

د عامې روغتیا وزارت خبري کنفرانس- د ۱۳۹۹ کال د لیندۍ ۱۹ مه نېټه

Pagination