عکس ها و ویدیو ها

فشردۀ دست‌آورد های وزارت صحت عامه در چند سال اخیر!

Brief Description about Achievements of Ministry of Public Health in the last few years!

شفاخانه نائب امین الله خان لوگری به بهره برداری سپرده شد

د نائب امین الله خان لوگری روغتون پرانیستل شو

The Naaib Aminullah Khan Logari Hospital opening cermony

برنامه ملی کنترول سرطان

Health Services in Hodkhil Clinic

عرضه خدمات صحی در کلینیک صحی جامع هودخیل ولایت کابل

کودکان خود را در برابر بیماری سرخکان واکسین کنید!

علاج تومور مغزی در شفاخانه شیخ زاید

معلومات در مورد بیماری سرخکان

د شري ناروغي په هکله معلومات

مصاحبۀ وزیر صحت عامه با تلویزیون شمشاد

مصاحبه داکتر داکتر فیروزالدین فیروز با تلویزیون آرزو

اهدای جایزۀ بهترین وزیر جهان به داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامۀ افغانستان

اهدای جایزه بهترین وزیر جهان به داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامۀ افغانستان از طرف اجلاس سران جهان

Pagination