عکس ها و ویدیو ها

شفاخانه نائب امین الله خان لوگری به بهره برداری سپرده شد

The Naaib Aminullah Khan Logari Hospital opening cermony

برنامه ملی کنترول سرطان

Health Services in Hodkhil Clinic

عرضه خدمات صحی در کلینیک صحی جامع هودخیل ولایت کابل

کودکان خود را در برابر بیماری سرخکان واکسین کنید!

علاج تومور مغزی در شفاخانه شیخ زاید

د شري ناروغي په هکله معلومات

معلومات در مورد بیماری سرخکان

مصاحبۀ وزیر صحت عامه با تلویزیون شمشاد

مصاحبه داکتر داکتر فیروزالدین فیروز با تلویزیون آرزو

اهدای جایزۀ بهترین وزیر جهان به داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامۀ افغانستان

اهدای جایزه بهترین وزیر جهان به داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامۀ افغانستان از طرف اجلاس سران جهان

د شري ناروغي

د شري ناروغي په هکله معلومات

Information on measles disease

Pagination