آن‌چه که همه باید بدانند!

در مورد مراقبت و تجرید مریضان مصاب به انتانات طرق تنفسی در خانه در حالت شیوع مرض ویروس کرونا

از این که در حالات اضطراری تجرید و بستری نمودن تمام مریضان مصاب به انتانات طرق تنفسی در شفاخانه امکان پذیر نخواهد بود، بنا برآن برای تمام هموطنان لازم است که تدابیر زیر را در قسمت مراقبت مریضان مصاب به انتانات طرق تنفسی جدی در نظر بگیرند. تا مریضان مصاب به انتانات طرق تنفسی تجرید شده و از سرایت مرض به دیگران جلوگیری شود. در حال حاضر ویروس کرونا به سرعت در جهان در حال گسترش است، هر چند تا کنون کدام واقعه یی از آن در افغانستان گزارش داده نشده است، اما اکثریت واقعات نزد کسانی دیده شده که در کشور چین سفر کرده و یا زندگی می کنند.

انتانات طرق تنفسی: هر کسی که از ریزش، ذکام، گلودردی، تب، و یا از نفس تنگی شکایت داشته باشد.

هم‌چنان: از این که در حال حاضر ویروس کرونا از چین دارد به تمام جهان انتشار می کند، و قرار معلوم کسی که ویروس را گرفته باشد، حتی قبل از آن که اعراض و علایم انتانات تنفسی نزدش بروز کند (تا چهارده روز) می تواند مرض را به سایرین انتشار دهد، از این رو مراقبت های ذیل به تمام کسانی که الی ده روز قبل به چین سفر داشته اند، یا با مریضی که از چین آمده تماس داشته اند نیز باید مرعات گردد. 

نکات اساسی برای جلوگیری از سرایت مرض برای اشخاص مریض و سایرین

  1. از روبوسی و دست بوسی به صورت عموم بپرهیزید. چون نمی دانید شاید شخصی که باوی دست بوسی یا روبوسی می کنید، در حالت تفریح مرض باشد، یعنی تا حال مرض در او آشکار نشده اما ویروس دارد و آن را به سایرین انتشار می دهد.
  2. شخص مریض باید در اتاق جداگانه باشد، در صورتی که این امکان نداشته باشد تا حد امکان باید با شخص مریض فاصله مرعات گردد (حد اقل یک متر) و شخص مریض باید در بستر جداگانه استراحت کند. شخص مریض از اشتراک در اجتماعات خودداری کند. تا حد امکان از بس های عامه، محلات بیر وبار، محافل و حتی رفتن به وظیفه خودداری کند. در صورتی که از موتر استفاده می کند، کلکین های موتر تا حد لازم باز گذاشته شود. کوشش کند که از سایر مردم حد اقل یک متر فاصله داشته باشد و دهن و بینی خود را بپوشاند.در صورت ضرورت به خدمات صحی قبل از مراجعه با شخص مسؤل تماس گرفته و وضعیت خود را توضیح داده بعد مراجعه کند. در اثنای مراجعه به مرکز صحی تمام نکات بالا را در نظر بگیرد. تماس با شخص مریض تا حد امکان کم ساخته شود.
  3. مطمین شوید که محل های مشترک مانند تشناب، آشپز خانه و دهلیز خوب تهویه شده و کلکین های آن باز باشد.
  4. در اثنای مراقبت از مریض، شخص مریض باید دهن و بینی خود را با یک دستمال، ماسک یا هرچیزی که امکان داشته باشد بپیچاند. کسی که از مریض مراقبت می کند نیز باید دهن و بینی خود را بپوشاند و عاجل بعد از مراقبت دست های خود را با آب و صابون خوب بشوید (حد اقل برای 20 ثانیه – آهسته از یک تا 20 بخوانید).
  5. چیز هایی که به تماس مستقیم با دهن و بینی مریض می آید در صورت امکان سوختانده شده از بین برده شود، و یا خوب پاک شوند. برای شخص مریض باید گیلاس، قاشق، پنجه، بشقاب، روی پاک و سایر وسایل شخصی، مجزا و مشخص استفاده گردد. این وسایل باید توسط آب و صابون (مایع ظرف شویی یا هر شوینده دیگر) خوب شسته شده و در صورت امکان برای نیم ساعت در معرض شعاع مستقیم آفتاب گذاشته شود.
  6. شستن دست ها با آب و صابون نباید فراموش شود. هم چنان سطوح و جا هایی که با آنها معمولاً تماس گرفته می شود با مایع شوینده و آب شسته شود.
  7. متوجه باشید، کسانی که آسیب پذیر اند نباید با شخص مریض تماس داشته باشند، و از مریض مراقبت نکنند. اشخاص آسیب پذیر شامل کسانی اند که به امراض قلب، شش، گرده، مرض شکر، امراض خون، و یا امراضی که باعث کاهش مقاومت بدن می گردد، مصاب اند. خانم های حامله، اشخاص بالاتر از سن 65 سال، و کودکان زیر دوسال نیز از جمله اشخاص آسیب پذیر به شمار می روند. برای جلوگیری از سرایت با شخص مریض هیچ چیزی را شریک استفاده نکنید. برس دندان، سگرت، قاشق و پنجه و بشقاب، دست پاک وروی پاک، روجایی و غیره نباید مشترک استفاده گردد.
  8. کسانی که از مریض مراقبت می کنند، باید تماس خود با مریض را تا حد امکان کوتاه و کم بسازند، تاحدی که لازم است. بهتر است یک نفر که آسیب پذیر نباشد مسولیت مراقبت را بگیرد و سایرین با مریض تماس نداشته باشند.
  9. اگر ویروس کرونا در مریض تثبیت گردد، مریض باید الی صحت یاب شدن کامل باید در خانه تجرید باشد، و تمام اعضای فامیل از نظر صحی باید ارزیابی گردند. باید همیشه مد نظر داشته باشید که وقایه از مرض به مراتب آسان تر و ارزان تر از تداوی است.