اداره همکاری های انکشافی ایتالیا

 • پروژۀ حمایت از برنامه های ملی صحی در ولایت های کابل و هرات

تطبیق کننده:  وزارت صحت عامه -ریاست عمومی وقایه و کنترول امراض - آمریت میکانیزم تقویتی

تاریخ شروع پروژه  2011

 

پس منظر پروژه:

در تاریخ 7 مارچ 2010 ، وزارت صحت عامه افغانستان به خاطر کمک مالی  برای برنامه "حمایت ازبرنامه های ملی صحی در ولایت های کابل و هرات" به وزارت امور خارجه ایتالیا درخواست کرد. وزارت امور خارجه ایتالیا پروژه مذكور را در 17 جون 2010 منظور کرد. قرارداد پروژه مذكور در 25 سپتامبر 2010 توسط وزارت صحت عامه و سفیر ایتالیا به امضا رسیده است شروع پروژه در سال 2011 صورت گرفت.

 

  تمرکز پروژه :

1. دفتر مرکزی و ریاست صحت عامه ولایت هرات

2. شفاخانه استقلال کابل

3. هرات امبولانس و سه سپ ستیشن

4. انیستیتوت علومی صحی ولایت هرات (بخش فارمسی ولابراتور)

دست آورد های پروژه:

 1. تاسیس دیپارتمنت سی‌تی سکن شفاخانه استقلال
 2. تاسیس بخش اندسکوپی شفاخانه استقلال
 3. تاسیس بخش ایکوکاردیوگرافی شفاخانه استقلال
 4. تاسیس بخش لپراسکوپی شفاخانه استقلال
 5. تاسیس بخش مایکروبیولوژی شفاخانه استقلال
 6. تاسیس بخش تشخیصیه سرطان ثدیه شفاخانه استقلال
 7. تجهیز نمودن بخش ای‌سی‌یو شفاخانه استقلال
 8. اعمار تعمیر بخش تشخیصیه شفاخانه استقلال
 9. اعمار تعمیر بخش جراحی پلاستیک شفاخانه استقلال
 10. اعمار بخش انتظارگاه ولادی نسایی شفاخانه استقلال
 11. اعمار تعمیر سه سپ ستیشن هرات امبولانس
 12. تجهیز نمودن بخش جراحی پلاستیک شفاخانه استقلال
 13. تجهیز نمودن لابراتوارشفاخانه استقلال
 14. ارتقای ظرفیت
 15. تهیه وتجهیز نمودن تجهیزات طبی وغیر طبی هرات امبولانس و۳ سپ ستیشن
 16. ترمیمات  تعمیرهرات امبولانس
 17. مصارف عملیاتی هرات امبولانس

 

 • پروژه کاهش مرگ و میر مادران و اطفال در ولایت های کابل و هرات

تطبیق کننده: وزارت صحت عامه ریاست عمومی طب معالجوی

 

تاریخ شروع: اپریل 2018

پس منظر پروژه:

پروژه کاهش مرگ و میر مادران و اطفال در ولایت کابل و هرات تحت حمایت مالی سازمان توسعه و همکاری ایتالیا زریعه تفاهمنامه تخنیکی امضا شده فی مابین وزارت صحت عامه و وزارت مالیه میباشد که برای اولین بار بخش وارد جراحی قلبی اطفال را در شفاخانه صحت طفل اندراگاندی  ایجاد نماید.

اهداف اصلی این پروژه عبارت از کاهش مرگ و میر مادران و اطفال با حمایت از بخش جراحی قلبی اطفال و حمایت از وزارت صت عامه جهت پلان نمود و تطبیق نمودن امورات زیربط با کمک مالی اداره همکاری های انکشافی ایتالیا.

فعالیت های عمده پروژه:

پروژه با در نظر داشت موافقت نامه امضا شده فی مابین وزارت مالیه وزارت صحت عامه و اداره همکاری های انکشافی ایتالیا در چوکات ریاست عمومی طب معالجوی تاسیس و مسئول فعالیت های ذیل طی 3 سال مطابق پلان است :

 1. تاسیس تیم اجرایی پروژه
 2. حمایت از انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر
 3. اعمار تعمیر جدید وارد جراحی قلبی در محوطه شفاخانه صحت طفل اندراگاندی
 4.  ترمیم بخش سراپا جراحی قلبی اطفال و وارد تیلی میدیسن در داخل شفاخانه صحت طفل اندراگاندی
 5. خریداری اجناس و وسایل طبی و غیر طبی
 6. بلند بردن ظرفیت کارمندان و متخصصین در داخل و خارج کشور
 7. بخش تیلی میدسن برای شفاخانه صحت طفل اندراگاندی

دست آورد های پروژه:

 1. ارایه خدمات زریعه تیم اری پروژه مطابق پلان و لایحه وظیفه
 2. معرفی 4 استادان و دو تن کارمندان اداری انستیتوت علوم صحی غظنفر به برنامه های آموزشی کشور هند و مهیا نمودن کورس های اموزشی کوتاه مدت برای 22 کارمند شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی در بخش های اساسات عملیات خانه و انستیزی جراحی قلبی اطفال
 3. پروسه اعمار وارد جراحی قلبی اطفال در محوطه شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی که تقریبا 40 فیصد پیشرفت کار موجود است
 4. آغاز پروسه فعال نمودن و ترمیم دیپارتمنت سراپا جراحی قلبی اطفال در محوطه پولی کلینیک صحت طفل اندرا گاندی
 5. دوباره به اعلان سپردن پروسه تدارکات زریعه اداره تدارکات ملی جهت خریداری امان لات طبی وارد جراحی قلبی اطفال
 6. به امضا رسانیدن 6 تفاهم نامه با شفاخانه های ما فوق تخصص کشور هند جهت ارایه خدمات آموزش بیدون فیس به کارمندان طبی کشور
 7.  معرفی 9 کارمندان شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی که شامل جراحانو- کانسولتانت و پرسونل متوسط طبی به برنامه های اموزشی جرای قلبی اطفال به کشور هند. قابل یادری است دو تن متصصین فعلا شامل برنامه های اموزشی جرای قلبی اطفال کشور هند میباشد.
 8. آغاز پروسه فعال نمودن – اکمالات فرنیچر و تجهیزات مورد ضرورت و ترمیم دیپارتمنت تیلی میدیسن در محوطه شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی و معرفی دو تن کارمندان شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی به برنامه های اموزشی تیلی میدیسن به کشور هند جهت اغاز خدمات