اعان تدارکاتی; دعوت به داوطلبی تدارک ۶۲ قلم ریجنت لابراتوار مورد نیاز یک ماهه شفاخانه استقلال

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل-افغانستان

ریاست شفاخانه استقلال ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک ۶۲ قلم ریجنت لابراتوار مورد نیاز یک ماهه شفاخانه استقلال بابت سال مالی ۱۴۰۱ اشتراک نموده وکاپی فورم نرخدهی مربوطه را در فلش دیسک از مدیریت تهیه و تدارکات شفاخانه استقلال واقع سه راهی علاوالدین اخذ و یا از ویب سایت (www.moph.gov.af) الی مدت سه یوم بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج فورم نرخدهی و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت (۱۰:۰۰ قبل از ظهر) روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۱ به شفاخانه استقلال واقع ( سه راهی علاوالدین ، سرک عمومی دارالامان ) ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر بصورت (تضمین نقدی) مبلغ (۲۰۰۰۰) بیست هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز دوشنبه مورخ (۱۴۰۱/۵/۳۱) ساعت (۱۰:۰۰) قبل از ظهر در اطاق کنفرانس شفاخانه استقلال تدویر می گردد.

داوطلبی های بیشتر

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۷/۵ - ۱۵:۴۸ کابل - افغانستان
Background image

دعوت به داوطلبی(یک قلم گازمایع ، بالون ده کیلویی ، بخاری گازی ، فلتر باب مبلایل باب وروغنیات و یک قلم تیل دیزل )

اعلان دور دوم داوطلبی

{به تعقیب اعلان قبلی مورخ/ 6/2/1444 ریاست شفاخانه احیای مجدد معلولین} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (یک قلم گازمایع ، بالون ده . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۷/۴ - ۱۰:۰ کابل - افغانستان
Background image

دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک(30000)کیلوگازمایع ضرورت شفاخانه ملی وتخصصی چشم نور

ریاست عمومی طب معالجوی

ریاست شفاخانه های تخصصی و ثالثی

ریاست شفاخانه ملی و تخصصی چشم نور

مدیریت عمومی مالی و اداری

شفاخانه ملی و تخصصی چشم نور از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۶/۳۰ - ۱۴:۴۴ کابل - افغانستان
Background image

دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک40قلم موادتنظیفاتی ضرورت شفاخانه ملی وتخصصی چشم نور

قرارداد نمبر (MOPH/NH/NCB/1401/G16)

شفاخانه ملی و تخصصی چشم نور از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه تهیه و تدارک 40  قلم مواد تنظیفاتی ضرورت اینریاست از طریق روش . . .

Back to tenders