اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک یک قلم گوشت سرخی گاو مورد ضرورت انستیتوت علوم صحی غضنفر

panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک یک قلم گوشت سرخی گاو مورد ضرورت انستیتوت علوم صحی غضنفر با نمبر تشخیصیه ((MOPH/ NCB/1398/G13 را به شـرکت تجارتی و لوژستیکی وهاب امانی لمیتد دارنده جواز نمبر (0101-16294) محل اصلی تجارت کلوله پشته مقابل بلاک های شاروالی، مرکز کابل- کابل به قیمت مجموعی مبلغ (1,764,000 یک میلیون و هفتصد و شصت و چهار هزار افغانی) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه واقع چهاراهی شهید احمد شاه مسعود وزیر اکبر خان، کابل افغانستان وفق حکم ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

داوطلبی های بیشتر

Back to tenders