اعلان تدارکاتی؛ اعلان مجدد دعوت به داوطلبی ارزیابی پروژه نظارت موقعیت جغرافیایی  

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

جمهوري اسلامي افغانستان

وزرات صحت عامه

رياست تدارکات

 آمريت تنظيم کمکها و خدمات مشورتي

درخواست ابرازعلاقمندي ، داوطلبي باز ملی

(اعلان مجدد)

موضوع: ارزیابی پروژه نظارت موقعیت جغرافیایی  

 

نمبر شناسایی پروژه: MOPH-GAVI-HSS3-11

تاریخ: 30 اکتوبر 2019

وزارت صحت عامه در سال 2016 کمک مالی از اتحاد جهانی واکسین تحت پروژه HSS3 را دریافت نموده و در نظر دارد تا بخشی از منابع را برای پروژهء  ارزیابی "سیستم نظارت بر موقعیت مکانی جغرافیایی (GLM)" که در 9 ولایت کشور اجرا شده است، تطبیق کند.

هدف از ارزیابی

به منظور بررسی موثریت ، مثمریت ،  ارتباط ، پایداری و سهم فعالیت مذکور در بهبود بخشیدن سیستم نظارت وزارت صحت عامه و ارائه سفارشات و دروس آموخته شده ازین پروژه برای توسعه و استفاده سیستمیك از تکنالوژی   GLM

ساحه خدمات:

 1. ارزیابی کنندگان بر کاربرد سیستم GLM در سرور ، برنامه موبایل و دیتابیس در سه سال گذشته و همچنین استفاده از روشهای ستندرد جمع آوری ، تجزیه و تحلیل ارقام تمرکز نموده و نتیجه گیری و سفارش ها را برای استفاده مرحلهء بعدی GLM در سیستم نظارت و ارزیابی  وزارت صحت عامه ارائه نماید.
 2. یافته ها و توصیه های ارزیابی ، اطلاعات و راهنمایی ها را برای اجرای مرحله بعدی فراهم خواهد نمود.
 3. این پروژه به مدت دو ماه در چهار ولایت  منتخب انجام می شود.

1. معیارات برای تهیه لست مختصر: اين درخواست براي ابرازعلاقمندي از قانون تدارکات عامه افغانستان پيروي مينمايد. يک مؤسسه مشاور مطابق به  طرزالعمل که در قانون تدارکات افغانستان زير عنوان "انتخاب براساس کيفيت و قيمت" تذکر يافته است، انتخاب خواهد شد. مشاورين بايد در موارد  ذيل توضيحات تحريري ارائه نمايند که نبايد از 5 صفحه تجاوز نمايد، اسناد ضمیموی مانند شواهد تطبیق موفقانه عین پروژه ها و یا هم پروژه های مشابه از این امر مستثنی است. 

  1. شایستگی عمومی موسسه یا مشاور:
   1. مشاور باید یک نهاد راجستر شده و قانونی باشد. مشاور باید یک کاپی جواز داوطلبی، جواز تجارتی و اسناد دیگر را با اظهار علاقمندی ضمیه نماید.
   2. چارت تشکیلاتی موسسه یا نهاد:
  2. اسنادیکه نشاندهنده تجربه اجرای حد اقل (1) قراردداد فعالیت مشابه را در پنج سال اخیر باشد را ارائه نماید. مشاور باید یک کاپی قرارداد را ضمیمهء اظهار علاقمندی خویش نماید.
   1. پروژه مشابه چنین تعریف می شود: ارزیابی پروژه های نرم افزار (software)، ارزیابی برنامه (application)  دیتابیس، ارزیابی شبکه انترنیت و نرم افزار جغرافیایی.

مشاور باید نقش مشخص خویش را که توسط مشاور در ماموریت های مشترک با سایر نهادها به شکل JV و یا subcontract تطبیق گردیده است تشریح نماید.

  1. آخرین گزارش تفتیش خارجی در یکی از سه سال اخیر.
  2. مشاور باید شامل لست سیاه دولت افغانستان نباشد.
  1. شرایط اهلیت (شایستگی):

مقتضیات و اسناد اهلیت: مشاورین علاقمند اسناد، مدارک مهر و امضا شده شرایط و اهلیت را توام با ابراز علاقمندی خویش ارائه نمایند. مشاور شایسته و دارای اهلیت به اساس معیارات لست شده فوق ارزیابی می شوند.

   1. یک نقل راجستر مالیه داوطلب، تصدیق تصفیه مالیات سال اخیر (1396، 1397)، در صورتیکه تصفیه مالیات داوطلب تحت پروسه اداری قرارداشته باشد یک نامه وزارت مالیه را مبنی برینکه تصفیه مالیاتی تحت پروسس قرار دارد ارائه نماید.
   2. تعهد نامه امضا شده مبنی براینکه داوطلب از پرداخت دیون عاجز نبوده و در حالت ورشکستگی و انحلال قرار ندارد.
   3. تعهد نامه امضا شده توسط داوطلب مبنی بر نداشتن تضاد منافع در تدارکات.
   4. تعهد نامه امضا شده توسط داوطلب مبنی بر عدم محکومیت بالاثر تخلف در تجارت در خلال دو سال قبل از اشتراک در داوطلبی.
   5. تعهد نامه امضا شده توسط داوطلب مبنی بر اینکه مصوف و یا یکی از کارمندان و مدیران مربوطه وی مطابق ماده 49 قانون تدارکات محروم نگردیده است.
   6. تعهد نامه مشاور مبنی بر اینکه معلومات ارائه شده در EoI صحیح است و برای هر گونه معلومات نادرست در هر مرحله از روند انتخاب یا در حین اجرای قرارداد و نتیجه موفقیت ، مشاور مورد نظر تحت قوانین افغانستان قرار می گیرد.

2.  مقتضیات مشاوران شرکت کننده به عنوان مشارکت مشترک ، کنسرسیوم یا مجتمع:

2.1. مشاوران ممکن است در جهت ارتقاء صلاحیت خود با سایر شرکتها در قالب یک سرمایه گذاری مشترک یا یک مشاور فرعی همکاری کنند. اگر مشاوران قصد مشارکت با نهادهای دیگر را دارند ، به آنها توصیه می شود:

2.1.1.  شریک رهبری را بطور واضح مشخص کنند و ترکیب و ماهیت مشارکت آنها (JV / مشاور فرعی) را در EOI خود بیان کنند.

 مشاورين علاقمند ميتوانند جهت کسب معلومات مزيد از ساعت 09:00 الي 14:00 بوقت کابل به آدرس ذيل بتماس شوند:

ایمل به   info@gcmu-moph.gov.af    

کاپی به : noorzad.gcmu@gmail.com

تاريخ نهايي براي ارئه ابراز علاقمندي 18 نومبر 2019 قبل از ظهرميباشد.

تسليم دهي : موسسات علاقمند باید یک نقل از اصل و 5 کاپی ابراز علاقمندي شانرا به زبان انگليسي و یک نقل از ترجمه آن را به یکی از زبان های ملی تسلیم دهند. ابراز علاقمندی باید با یک رویه که توسط شخص مسئول و با صلاحیت موسسه مشاور امضا و دارای مٌهرموسسه باشد ، و در یک پاکت سربسته که نام مکمل پروژه و شماره شناسایی پروژه را داشته باشد به آدرس های ذیل تسلیم دهند:

آمريت تنظيم کمکها و خدمات مشورتي

منزل دوم، وزارت صحت عامه، کابل –  افغانستان ، چاراهي مسعود

آمريت تنظيم کمکها و خدمات مشورتي، صحت وزرات صحت عامه

معشوق فدا

تیلفون: +93 778 260 318

داوطلبی های بیشتر

دوشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۳ - ۱۵:۶ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد (62) قلم قرطاسیه مطبوع سفاخانه رابعه بلخی

شفاخانه رابعه بلخی بتاریخ 11/4/1399 داوطلبی باز ملی را جهت تهیه و تدارک (62 قلم قرطاسیه مطبوع) که داری نمبر شناسائی MOPH/RBH/1399/NCB/G006 میباشد، راه اندازی نموده بود. در نتیجه ارزیابی . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۵/۶ - ۱۵:۳ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ آگاهی تعدیل شرطنامه تهیه و تدارک ادویه جات برای کلینیک های کوچی پروژه لوگر

عنوان:

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/LogarNomed/NCB/1399/G01

ریاست تهیه و تـدارکات وزرات صحت عامه به اطلاع تمام داوطلبان علاقمند به اشتراک در داوطلبی تهیه و تدارک ادویه جات برای کلینیک . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۵/۵ - ۱۵:۱۲ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد دونوع تیل دیزل و پطرول شفاخانه صدری ابن سینا

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست شفاخانه  صدری ابن سینا 

در نظر دارد، قرارداد دونوع تیل دیزل و پطرول را به شرکت خدمات . . .

Back to tenders