سرطبیب شفاخانه

Panah_moph
شنبه ۱۳۹۸/۴/۸ - ۱۵:۲۷

Publish Date

Closing Date

Location

زابل

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

تاريخ اعلان مجدد: 8 سرطان 1398

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه ولایتی زابل  1 تن  در بست 4 با شرايط ذيل استخدام مي نمايد:

عنوان وظيفه:       سرطبیب شفاخانه

وزارت/اداره:       وزارت صحت عامه          

موقيعت:              مرکز ولایت زابل

گزارش به:          رئیس شفاخانه

گزارش از:          متخصصِين، دو کتوران، فارمسیست و تکنيشن ها

هدف وظيفه: 

همآهنگي تمام بخش هاي فني شفاخانه جهت بلند بردن خدمات معالجوي به منظور پائين آوردن ميزان اختلاطات، مرگ و مير 

مکلفيت و مسئوليت هاي وظيفوي:

 • اشتراک و رهبری  منظم در راپور های صبحانه و حل مشکلات مطروحه
 • عضو تيم رهبري شفاخانه بوده و در تمام مجالس هاي اداري و مالي اشتراک مي نمايد.
 • جمع آوري دقيق معلومات صحي با استفاده از رهنمود ها و فورمه هاي موجوده شفاخانه (HMIS Formats )
 • تعقيب اکمالات دوايي و مواد مصرفي طبي در شفاخانه و همکاري با بخش اداري جهت تسهيل پروسه
 • همآهنگي در طرح و تطبيق آموزش های مختلف داخل خدمت براي کارمندان فني و سهمگيري فعال در طرح و تطبيق آموزش هاي مختلف داخل خدمت براي کارمندان در محدوده شفاخانه
 • نظارت از تمام پرسونل تحت اثر به شمول خدمات نرسنگ
 • مسئوليت و نظارت از تطبيق ستندرد هاي معرفي شده، تريننگ مربوطه، ارزيابي و ساختن اکشن پلان مربوطه ستندرد ها شفاخانه يي 
 • همکارِی با کميته های شفاخانه، اشتراک نمودن در جلسات ماهوار اين کميته و دريافت مشکلات و نواقص مربوطه و اخذ تصاميم مناسب در اين ارتباط
 • تعين و تنظِيم تيم هاِی امادگي و پاسخ دهي اضطرارِی به شمول تهيه پلان کاری، انجام تريننگ، سپلاي و اکمالات دوائي و غير دوائي
 • تهيه پيشنهادات و سفارشات لازم در مورد خدمات معالجوي به رِياست شفاخانه
 • تهيه راپور ها و فيدبک لازم به طور منظم به رئيس شفاخانه و پرسونل ديپارتمنت هاي مختلف
 • تهيه تقسيم اوقات نوکريوالي دوکتوران بامشوره با شف ديپارتمنت های مربوطه
 • اشتراک در ورکشاپ هاي علمي و ساير مجالس که از طرف رياست  شفاخانه دايرگردد.
 • اشتراک منظم در راپور هاي صبحانه ديپارتمنت مختلفه  شفاخانه
 • مسوليت عرضه خدمات مساويانه و عادلانه صحِي براي تمام مراجعين و جلو گيري از اخذ پول غير قانوني در شفاخانه توسط پرسونل شفاخانه
 • کنترول از ستاک دوايي و اطمنان از سيستم شفاف و حساب دهي ستاک و فارمسي شفاخانه
 • تهيه، ترتيب و تطبيق پلان ماهوار، ربع وار و سالانه فعاليت هاي بخش مسلکي شفاخانه
 • تهیه، ترتیب گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه فعالیت های بخش مسلکی شفاخانه
 • ارزيابي از پيشرفت شاخص هاي مشخص شده شفاخانه به صورت ربعوار، شش ماهه و سالانه

 

مواصفات :

 • درجه تحصیل: داکترMD طب و به متخصص در یکی از رشته های مسلکی ارجحت داده میشود
 • تجارب لازمه: 5 سال تجربه کاری در شفاخانه دولتی بحیث داکتر یا متخصص.
 • مهارتهای دیگــر: حاکمیت به لسانهای ملی و ترجيحآ اشنايي با لسان انگليسي
 • آشنايي و مهارت کاری با کمپيوتر(پروگرام Word, Excel and Power point) لازمی میباشد
 • مقدار معاش به اساس معیارات پروژه اصلاحات شفاخانه

ریفرنس ها:

 • اصلاحات اداری
 • کتاب پلان ستراتیژیک وزارت صحت عامه
 • وقایه انتان
 • منجمنت و اداره

رهنمود برای تسلیمی درخواست ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 7 روز کاری بعد از نشر اعلان در مركز وزارت از پروژه محترم اصلاحات شفاخانه ها منزل تحتانی تعمیر مقام وزارت و یا از شفاخانه ولایتی زابل دريافت نموده و بعد از تکميل ضم يک کاپي  تذکره تابعیت و یا پاسپورت، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید، تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

نوت: کاپی خلص سوانح و در صورت که بشکل قرار دادی کار نموده باشید، کاپی قرار داد و سند تجربه کاری تاریخ موثق  (روز، ماه، سال) ختم قرار داد را نشان بدهد که حد اقل تجربه کاری کارمند همراه با فورم مالیه دهی موسسه (کارمند به وزارت مالیه) را به واسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه حاضر بسازید و تسليم بخش متذکره نمايند. همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت www.moph.gov.af  نیز مشاهد نماید. در صورت ضرورت به شماره تيلفون (0700895855) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

Documents

برای دریافت فورم درخواستی بست های خدمات ملکی اینجا کلیک کنید
برای دریافت فورم درخواستی بست های خدمات ملکی اینجا کلیک کنید