عضو آمریت مسلکی ژورنال و تحقیق

akbari_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۱۴ - ۱۰:۳

Publish Date

Closing Date

Location

کابل - افغانستان

عنوان وظیفه:

عضو آمریت مسلکی ژورنال و تحقیق

بست:

۴

وزارت یا اداره:

 صحت عامه

بخش:

ریاست عمومی اکمال تخصص

موقعیت پست:

مرکز (کابل)

تعداد پست:

۵

گزارشده به:

آمر ژورنال وتحقیق

گزارش گیراز:

ندارد

کد بست:

۸۹- ۹۰- ۹۱- ۹۲- ۹۳

تاریخ بازنگری:

12/10/1402

...............................................................................................................................

هدف وظیفه:تنظیم  امور آثار تحقیقی کادر تخصصی طبی و دوکتوران ترینی برنامه اکمال تخصص در مطابقت به پالیسی واستراتژی وزارت صحت عامه.

.............................................................................................................

صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی :

 • جمع آوری، ترتيب و تنظيم آثار علمي تحقیقی ترینی وترینران مطابق معيارات.
 • سهمگیری در مجالس هیت تحریرژورنال  جهت بررسی، ارزیابی و اصلاح مقالات طبی تحقیقی.
 • سهمگیری درپروسه ایجاد رهنمودهای استندر برای تهیه مقالات طبی تحقیقی.
 • جمع آوری ربع وار ارقام ترینران و ترینی های  کاندید برنامه آموزش تحقیق .
 • جمع آوری ارقام کادر علمی تخصصی طبی  کاندید ترفیع رتب علمی (بخش مربوطه)
 • مرور دوسیه های رتب علمی کاندیدان ترفیع قبل از پیشکش به شورای متخصصین.
 • تسهیل پروسه طبع و نشر آثار تحقیقی دوکتوران ترینی و ترینر در ژورنال و توزیع ژورنال به شفاخانه های تخصصی.
 • ارائه بازدهی آثار تحقیقی و دوسیه علمی به کاندیدان که مورد تایید قرار نمی گیرد.
 • جمع آوری حق العضویت ژورنال از ترینران.
 • ایجاد سیستم فایلنگ منظم جهت حفظ آثار تحقیقی دوکتوران ترینر و ترینی(بخش مربوطه).

وظایف مدیریتی:

 • تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی آمریت ژورنال وتحقیق ، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده.
 • ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به آمر ژورنال وتحقیق.
 • اجرای سایر وظایف که از طرف آمربخش مربوطه به وی سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 • هماهنگی با مطبعه معتبر جهت چاپ و نشر ژورنال.

.............................................................................................................................

(شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس دریکی از رشته های  (علوم طبی، صحت عامه) و به درجات بلندتر تحصیلی ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجربه کاری مدیریتی.

مهارت‌های لازم: تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی تحریر و تکلم به زبان انگلیسی و مهارت‌های کمپوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

۱ -  کاپی از تذکره یا پاسپورت.

۲-  کاپی سند فراغت مطابق مواصفات بست متذکره باشد و در صورتی که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد.

۳-  کاپی خلص سوانح جدید که بیشتر از شش ماه گذشته باشد مدار اعتبار نیست .

۴-  شما می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات ریاست عمومی منابع بشری وزارت صحت عامه واقع چهاراهی صحت عامه الی ده یوم کاری بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره قبل از ختم اعلان تسلیم نماید.

۵- زمان مراجعه کاپی تذکره، خلص سوانح، یک قطعه عکس و اسناد تحصیلی خویش را مطابق به مواصفات بست اعلان شده با خود داشته باشید.

۶-  درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

نوت :  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های وwww.Jobs.af، وزارت صحت عامه وکمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی  نیزمشاهده نمایید .

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.