عضو مسلکی نظارت

akbari_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۱۴ - ۱۰:۲۱

Publish Date

Closing Date

Location

کابل - افغانستان

عنوان وظیفه:

عضو مسلکی نظارت

بست:

۴

وزارت یا اداره:

 صحت عامه

بخش:

ریاست عمومی اکمال تخصص

موقعیت پست:

مرکز (کابل)

تعداد پست:

 

گزارشده به:

 1. آمر نظارت و ارزیابی

گزارش گیراز:

ندارد

کد بست:

۲۴- ۲۵- ۲۶- ۲۷- ۲۸- ۳۰- ۳۴- ۳۵- ۳۶- ۳۷- ۳۸- ۳۹- ۴۰- ۴۱- ۴۲- ۴۳- ۴۴- ۴۵- ۴۶- ۴۷- ۴۸- ۴۹- ۵۰- ۵۱- ۵۲- ۵۳

تاریخ بازنگری:

18/11/1402

.........................................................................................................................................

هدف وظیفه: حمایه و تقویه برنامه اکمال تخصص مطابق معیارات قبول شده از طریق پروسه نظارت

............................................................................................................................

صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. طرح  وتهیه تطبیق پلان نظارتی و ارزیابی
 2. ایجاد سیستم فایلینگ بخش مربوطه
 3. ایجاد هماهنگی با تیم نظارتی وتهیه  ابزار نظارتی
 4. اشتراک فعال در پروسه نظارت و ارزیابی مطابق به پلان در تمام شفاخانه تخصصی
 5. تهیه و تدارک ابزار سفر تیم نظارت کننده از مراکز آموزشی تخصصی
 6. ترتیب پلان و برنامه آموزشی نظارت برای تیم نظارتی
 7. ترتیب وتهیه راپور نظارت به اساس شواهد
 8. تجدید نظر ابزار نظارت ( رهنمود ها، چک لست ها و فارمت گزارش) نظر به مقتضیات وشرایط
 9. تهیه پیشنهاد مبتنی بر گزارش نظارت
 10. ترتیب پیشنهاد به آمر مربوطه جهت ارائه بازدهی به موقع مرتبط به نتایج نظارت
 11. تهیه راپور ماهانه، ربعوار و سالانه به آمر مربوطه

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی آمریت نظارت و ارزیابی جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده.
 2. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به آمر نظارت و ارزیابی
 3. اجرای سایر وظایف که از طرف آمر بخش مربوطه به وی سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

هماهنگی با شفاخانه ها و آمرین تریننگ جهت نظارت بهتر برنامه اکمال تخصص.

..................................................................................................

شرایط استخدام:

  1. تابعیت افغانستان را داشته باشد.
  2. سن وی از (18) سال کمتر و از (64) سال بیشتر نباشد.

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی لیسانس طب داخل یا خارج کشور به تائید وزارت تحصیلات عالی و   به درجات بالاتر تحصیلی ارجحیت داده می ‌شود.

تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

مهارت‌های لازم:

 • قابلیت طرح و تعین خط مشی (پالیسی ) اداره/ وزارت مربوطه.
 • تسلط به یکی از زبان ‌های رسمی ملی (پشتو یا دری)
 •  مهارت ‌های کمپیوتری در برنامه ‌های مرتبط به و ظیفه مربوطه.

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

۱ -  کاپی از تذکره یا پاسپورت.

۲-  کاپی سند فراغت مطابق مواصفات بست متذکره باشد و در صورتی که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد.

۳-  کاپی خلص سوانح جدید که بیشتر از شش ماه گذشته باشد مدار اعتبار نیست .

۴-  شما می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات ریاست عمومی منابع بشری وزارت صحت عامه واقع چهاراهی صحت عامه الی ده یوم کاری بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره قبل از ختم اعلان تسلیم نماید.

۵- زمان مراجعه کاپی تذکره، خلص سوانح، یک قطعه عکس و اسناد تحصیلی خویش را مطابق به مواصفات بست اعلان شده با خود داشته باشید.

۶-  درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

نوت :  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های وwww.Jobs.af، وزارت صحت عامه وکمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی  نیزمشاهده نمایید .

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.