عکس ها و ویدیو ها

کنفرانس خبری سخنگوی وزارت صحت عامه پیرامون "آخرین جزئیات در مورد ویروس کرونا" مورخ ۹ حمل ۱۳۹۹

کنفرانس خبری سخنگوی وزارت صحت عامه پیرامون "آخرین جزئیات در مورد ویروس کرونا" مورخ ۶ حمل ۱۳۹۹

ارایه جزییات در مورد سه واقعه دیگر ویروس کرونا در ولایت هرات توسط داکتر فیروزالدین فیروز (17 دلو 1398)

پيام داكتر فيروزالدين فيروز، وزير صحت عامه در مورد ويروس كرونا و چگونه‌گی وقایه در برابر آن!

د کورونا ویروس په اړه د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز پیغام

د کورونا ویروس په اړه مالومات

معلومات در مورد ویروس کرونا

دست‌آورد های عمدۀ وزارت صحت عامه در چهار سال اخیر

گرامی داشت از روز جهانی قلب 1398

تجلیل از روز جهانی فارمسست 3 میزان 1398

بخش ارتوپیدی شفاخانه وزیر محمد اکبر خان به بهره برداری سپرده شد

افتتاح ساختمان بانک خون در شفاخانه وزیر اکبر خان

معیاری سازی برنامه اکمال تخصص

Afghanistan Little Help for Conflict Linked Trauma

سیر تکاملی صحت روانی و خدمات روانی اجتماعی در افغانستان

په افغانستان کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیزو خدمتونو تحول

Pagination