عکس ها و ویدیو ها

کنفرانس خبری وزارت صحت عامه "آخرین جزئیات در مورد ویروس کرونا" مورخ ۲۳ حمل ۱۳۹۹

کنفرانس خبری مشترک وزارت صحت عامه و وزارت امور داخله - مورخ ۲۰ حمل ۱۳۹۹

کنفرانس خبری سخنگوی وزارت صحت عامه پیرامون "آخرین جزئیات در مورد ویروس کرونا" مورخ ۱۷ حمل ۱۳۹۹

کنفرانس خبری سخنگوی وزارت صحت عامه پیرامون "آخرین جزئیات در مورد ویروس کرونا" مورخ ۱۶ حمل ۱۳۹۹

کنفرانس خبری سخنگوی وزارت صحت عامه پیرامون "آخرین جزئیات در مورد ویروس کرونا" مورخ ۱۵ حمل ۱۳۹۹

کنفرانس خبری سخنگوی وزارت صحت عامه پیرامون "آخرین جزئیات در مورد ویروس کرونا" مورخ ۱۳ حمل ۱۳۹۹

کنفرانس خبری مشترک وزارت صحت عامه، رئیس کمیته دولتی ارتباطات عامه، وزارت امور داخله و شاروالی ولایت کابل مورخ 8 حمل 1399

کنفرانس خبری سخنگوی وزارت صحت عامه پیرامون "آخرین جزئیات در مورد ویروس کرونا" مورخ ۹ حمل ۱۳۹۹

کنفرانس خبری سخنگوی وزارت صحت عامه پیرامون "آخرین جزئیات در مورد ویروس کرونا" مورخ ۶ حمل ۱۳۹۹

ارایه جزییات در مورد سه واقعه دیگر ویروس کرونا در ولایت هرات توسط داکتر فیروزالدین فیروز (17 دلو 1398)

د کورونا ویروس په اړه د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز پیغام

پيام داكتر فيروزالدين فيروز، وزير صحت عامه در مورد ويروس كرونا و چگونه‌گی وقایه در برابر آن!

د کورونا ویروس په اړه مالومات

معلومات در مورد ویروس کرونا

دست‌آورد های عمدۀ وزارت صحت عامه در چهار سال اخیر

گرامی داشت از روز جهانی قلب 1398

Pagination