عکس ها و ویدیو ها

عرضه خدمات صحی در کلینیک صحی جامع هودخیل ولایت کابل

Health Services in Hodkhil Clinic

کودکان خود را در برابر بیماری سرخکان واکسین کنید!

علاج تومور مغزی در شفاخانه شیخ زاید

د شري ناروغي په هکله معلومات

معلومات در مورد بیماری سرخکان

مصاحبۀ وزیر صحت عامه با تلویزیون شمشاد

مصاحبه داکتر داکتر فیروزالدین فیروز با تلویزیون آرزو

اهدای جایزۀ بهترین وزیر جهان به داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامۀ افغانستان

اهدای جایزه بهترین وزیر جهان به داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامۀ افغانستان از طرف اجلاس سران جهان

د شري ناروغي

Information on measles disease

د شري ناروغي په هکله معلومات

د ماشومانو روغتیا پیام

Establishment & inauguration of MoPH Data Center

Get your children vaccinated against measles disease!

Pagination