اعلان تدارکاتی؛ تدارکات تفتیش خارجی امور مالی اتحاد جهانی واکسین برای تقویت سیستم صحی و پلان کیفیت ارقام

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

جمهوري اسلامي افغانستان

وزرات صحت عامه

رياست تدارکات

 آمريت تنظيم کمک‌ها و خدمات مشورتي

درخواست ابرازعلاقمندي ، داوطلبي باز ملی

موضوع: تدارکات تفتیش خارجی امور مالی اتحاد جهانی واکسین برای تقویت سیستم صحی و پلان کیفیت ارقام

 

نمبر شناسایی پروژه: MOPH-GAVI-HSS3-05

 

تاریخ: 14 جنوری 2020

پس منظر پروژه:

وزارت صحت عامه مصمم است تا پروژه تفتیش خارجی امور مالی اتحاد جهانی واکسین برای تقویت سیستم صحی و پلان کیفیت ارقام را که توسط اتحاد جهانی واکسین تمویل میگردد و معیاد آن از 22 دسمبر 2018 الی 22 دسمبر 2019 میباشد توسط یکی از شرکت ها تفتیش نماید. شرکت تفتیش خارجی متذکره مسولیت مطابقت چک ها و بررسی وضعیت پرداختهای اخیر انجام شده توسط بخش مالی HSS3 را انجام خواهد داد.

هف از تفتیش این است که مفتشین بتوانند نظر خود را در مورد حسابات مالی برنامه های حمایوی مالی دونر 1- سال مالی و  در پایان سال برنامه بیان کنند و اطمینان حاصل کنند که وجوه پرداخت شده است. برای این برنامه برای اهداف مورد نظرشان استفاده شده است.

2- تفتیش همچنان نظریه خود را در مورد کنترول و ارزیابی منابع و تطبیق آن ارایه میدارد همچنان در مطابقت به توافق امضا شده بین اتحاد جهانی واکسین و وزارت صحت عامه و همچنان موسسات قراردادی خواهند بود.

 

معیاد پروژه:

این پروژه از تاریخ عقد قرارداد به مدت 45 روز میباشد:

 معیارات برای تهیه لست مختصر: اين درخواست براي ابرازعلاقمندي از قانون تدارکات عامه افغانستان پيروي مينمايد. يک مؤسسه مشاور مطابق به  طرزالعمل که در قانون تدارکات افغانستان زير عنوان "کمترین قیمت" تذکر يافته است، انتخاب خواهد شد. مشاورين بايد در موارد  ذيل توضيحات تحريري ارائه نمايند که نبايد از 5 صفحه تجاوز نمايد، اسناد ضمیموی مانند شواهد تطبیق موفقانه پروژه های مشابه از این امر مستثنی است. 

 

    1. شایستگی عمومی موسسه یا مشاور:
      1. مشاور باید یک نهاد راجستر شده و قانونی باشد. مشاور باید یک کاپی جواز داوطلبی، جواز تجارتی و اسناد دیگر را با اظهار علاقمندی ضمیمه نماید.
      2. چارت تشکیلاتی موسسه یا نهاد

1.2مشاور باید نقش مشخص خویش را که توسط مشاور در ماموریت های مشترک با سایر نهادها به شکل JV و یا subcontract تطبیق گردیده است تشریح نماید.

.1.3مشاور باید شامل لست سیاه دولت افغانستان نباشد (از اشتراک در داوطلبی ها محروم نگردیده باشد).

.1.4 مشاور اسناد و مدارک تجربه اجرای حداقل یک قرارداد مشابه را که در ظرف پنج سال گذشته انجام داده باشد ارایه نماید و یک نقل از قرارداد مربوطه را با ابراز علاقمندی ارسال بدارد.

 

 

.1.4. شرایط اهلیت (شایستگی):

مقتضیات و اسناد اهلیت: مشاورین علاقمند اسناد، مدارک مهر و امضا شده شرایط و اهلیت را توام با ابراز علاقمندی خویش ارائه نمایند. مشاور شایسته و دارای اهلیت به اساس معیارات لست شده فوق ارزیابی می شوند.

.1.4.1. یک نقل راجستر مالیه داوطلب، تصدیق تصفیه مالیات سال اخیر (1397)، در صورتیکه تصفیه مالیات داوطلب تحت پروسه اداری قرارداشته باشد یک نامه وزارت مالیه را مبنی برینکه تصفیه مالیاتی تحت پروسس قرار دارد ارائه نماید.

.1.4.2.تعهد نامه امضا شده مبنی براینکه داوطلب از پرداخت دیون عاجز نبوده و در حالت ورشکستگی و انحلال قرار ندارد.

.1.4.3.تعهد نامه امضا شده توسط داوطلب مبنی بر نداشتن تضاد منافع در تدارکات.

.1.4.4.تعهد نامه امضا شده توسط داوطلب مبنی بر عدم محکومیت بالاثر تخلف در تجارت در خلال دو سال قبل از اشتراک در داوطلبی.

.1.4.5.تعهد نامه امضا شده توسط داوطلب مبنی بر اینکه موسسه موصوف و یا یکی از کارمندان و مدیران مربوطه وی مطابق ماده 49 قانون تدارکات محروم نگردیده است.

.1.4.6.تعهد نامه مشاور مبنی بر اینکه معلومات ارائه شده در EoI صحیح است و برای هر گونه معلومات نادرست در هر مرحله از روند انتخاب یا در حین اجرای قرارداد و نتیجه موفقیت ، مشاور مورد نظر تحت قوانین افغانستان قرار می گیرد.

 

2.  مقتضیات مشاوران شرکت کننده به عنوان مشارکت مشترک ، کنسرسیوم یا مجتمع:

2.1. مشاوران ممکن است در جهت ارتقاء صلاحیت خود با سایر شرکتها در قالب یک سرمایه گذاری مشترک یا یک مشاور فرعی همکاری کنند. اگر مشاوران قصد مشارکت با نهادهای دیگر را دارند ، به آنها توصیه می شود:

2.1.1.  شریک رهبری را بطور واضح مشخص کنند و ترکیب و ماهیت مشارکت آنها (JV / مشاور فرعی) را در EOI خود بیان کنند.

2.1.2. مشاوران غیر انتفاعی (سازمان های غیر دولتی) نمی توانند با موسسات  با سازمانهای انتفاعی مشارکت کنند

 

 مشاورين علاقمند ميتوانند جهت کسب معلومات مزيد از ساعت 09:00 الي 14:00 بوقت کابل به آدرس ذيل بتماس شوند:

 

ایمل به   info@gcmu-moph.gov.af    

کاپی به : bhaseeb.gcmu@gmail.com

 

تاريخ نهايي براي ارائه ابراز علاقمندي ساعت 11:00  قبل از ظهربه وقت کابل تاریخ 29  جنوری  2020 ميباشد.

 

تسليم دهي: موسسات علاقمند باید یک نقل از اصل و 4 کاپی ابراز علاقمندي شانرا به زبان انگليسي تسلیم دهند. ابراز علاقمندی باید با یک رویه که توسط شخص مسئول و با صلاحیت موسسه مشاور امضا و دارای مٌهرموسسه باشد ، و در یک پاکت سربسته که نام مکمل پروژه و شماره شناسایی پروژه را داشته باشد به آدرس های ذیل تسلیم دهند:

آمريت تنظيم کمکها و خدمات مشورتي

منزل دوم، وزارت صحت عامه، کابل –  افغانستان ، چاراهي مسعود

آمريت تنظيم کمکها و خدمات مشورتي، صحت وزرات صحت عامه

معشوق فدا

تیلفون: +93 778 260 318

داوطلبی های بیشتر

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۱۵:۳ غور
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تعداد (61) قلم ادویه، (93) قلم مواد مصرفی طبی و (67) قلم مواد لابراتواری و بانک‌خون مورد ضرورت شفاخانه ولایتی غور

: اعلان دعوت به داوطلبی

اداره شفاخانه ولایتی غور ادویه ، مواد مصرفی طبی و مواد لابراتواری وبانکخون مورد ضرورت خویش را که دارای نمبرتشخیصه ذیل می باشدMoPH/GDCM/HRP/GHPH/NCB/1399/G01 به . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۱۴:۱۷ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اعلان مجدد داوطلبی تهیه و تدارک ادویه جات برای کلینیک های کوچی پروژه لوگر

وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه ادویه جات برای کلینیک های کوچی پروژه لوگر تحت ریفرنس نمبر MOPH/Logar Nomed/NCB/1399/G01 نموده ونقل . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۲ - ۱۴:۵۰ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه رنگمال آهن پوش و دیوارهای بیرونی تعمیر شفاخانه

شفاخانه رابعه بلخی بتاریخ 4/6/1399 داوطلبی باز ملی را جهت پروژه رنگمال آهن پوش و دیوارهای بیرونی تعمیر شفاخانه که داری نمبر شناسائی MOPH/RBH/1399/NCB/WS&01 میباشد  راه اندازی نموده بود. . . .

Back to tenders