اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی داوطلبی تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی معلوماتی

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک وسایل و تجهیزات تکنالوژی معلوماتی مورد ضرورت ریاست هماهنگی کمک ها و تقویت سیستم صحی – پروژه گلوبل فند (MOPH/AC&HSS/GFCU/NCB/G02/1400 اشتراک نموده و سافت شرطنامه را از ویب سایت اداره تدارکات ملی { tenders.ageops.net }بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طورسربسته ازتاریخ نشراعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز دو شنبه تاریخ 11/05/1400 به اطاق آفرگشایی های ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه واقع چهاراهی شهید احمدشاه مسعود، ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر  بصورت بانک گرنتی از یک بانک با اعتبار مبلغ 110,000 یکصدو ده هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز دو شنبه 11/05/1400 ساعت10:00  قبل ازظهر در اطاق آفرگشایی های ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه واقع چهاراهی شهید احمدشاه مسعود ، تدویر می گردد.

داوطلبی های بیشتر

شنبه ۱۴۰۰/۵/۹ - ۱۵:۴۵ کابل/Kabul
Background image

بست های ریاست عمومی وقایه و کنترول امراض

Submission Guidelines:

(I) Electronic applications will be sent to: sub e-mail which corresponds if any of following 2 items is missing, your application will be considered as . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۶ - ۹:۴۱ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرا داد 15 قلم تکه باب شفاخانه صحت روانی

 

بدینوسیله به تأسی از فقره(2) ماده چهل و سوم قــــــانون تدارکــــات به اطــــــــلاع عمــــوم رســــانیده میــــشود،{  ریاست شفاخانه صحت روانی  } در نظر دارد ، قـــــــرار داد{ 15قلم . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۳ - ۱۴:۳۰ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک ریجنت های لابراتواری، تجهیزات طبی و مواد مصرفی مورد ضرورت شفاخانه استقلال

{وزارت صحت عامه} از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک ریجنت های لابراتواری، تجهیزات طبی و مواد مصرفی مورد ضرورت شفاخانه استقلال تحت ریفرنس نمبر . . .

Back to tenders