اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی نه قلم مواد اغذیه شفاخانه عاجل ابن سینا

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

{شفاخانه عاجل ابن سینا} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (نه قلم مواد اغذیه تحت ریفرنس نمبر MoPH/IEH/NCB/1400/G003 اشتراک نموده ونقل سکن شده و سافت شرطنامه مربوط را طور رایگان در حافظه یا فلش دسک از مدیریت خدمات اطاق 57 شفاخانه عاجل ابن سینا  و یا از ویب سایت اداره محترم تدارکات ملی www.npa.gov.af  ویب سایت وزارت صحت عامه WWW.MOPH.GOV.AFبدست آورده ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان باید أفر شرکت خویشرا درصندوق/ باکس آفرها  که در داخل شفاخانه عاجل ابن سینا نصب گردیده  یک روز قبل از آفر گشایی انداخته وسند رسید را اخذ نمایند.

تضمین آفر بصورت { تضمین بانکی  } به {  مبلغ 132000 یکصد وسی ودو  هزار  افغانی } بوده و جلسه آفرگشایی بیست ویک روز بعداز اعلان دواطلبی ساعت 10:00 قبل از ظهر  در اطاق 55 کتابخانه شفاخانه عاجل ابن سینا  }تدویر می گردد.

Documents

شرطنامه مواد اغذیه 1400

داوطلبی های بیشتر

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۱۰:۰ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک دبل لومین کتیتر، اریتروپوتین و هیپارین مورد ضرورت آمریت پروژه هیمودیالیز و تداوی کلیه ها

{وزارت صحت عامه} از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک دبل لومین کتیتر، اریتروپوتین و هیپارین مورد ضرورت آمریت پروژه هیمودیالیز و تداوی کلیه ها تحت . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۷ - ۱۲:۵۶ کابل
Background image

اعلان مجدد داوطلبی کرایه گیری یک دربند تعمیر برای مرکز 50  بستر معتادین خوشحال خان

{وزارت صحت عامه } از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی { کرایه گیری یک دربند تعمیر برای مرکز 50  بستر معتادین خوشحال خان تحت ریفرینس نمبر MOPH/DDR/1400/NCB/-003 . . .

Back to tenders