جدول واجدین بست (۶) نرسنګ زنانه مربوطات شفاخانه های مرکز

akbari_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۳/۴/۵ - ۹:۵۵

Publish Date

Closing Date

Location

کابل - افغانستان

 

وزارت/اداره:  صحت عامه

بست و عنون وظیفه:  ۶ نرس زنانه

 

 

ریاست مربوط:ریاست شفاخانه های مرکز

تاریخ:  /      /     ۱۴۰۳

 

شماره

شهرت کاندید

شماره ثبت و یا کد فورم درخواستی

جنسیت

درجه تحصیل

شماره تماس

ملاحظات

اسم

تخلص

ولد

مرد

زن

۱

بنفشه

 

نبی زاده

غلام نبی

۱

 

 

فوق بکلوریا

۰۷۹۴۶۴۲۷۵۶

واجد شرایط

۲

سومن جان

صدیقی

سردار محمد

۲

 

 

فوق بکلوریا

۰۷۸۹۲۰۱۱۱۴

واجد شرایط

۳

فوزیه

دادرپور

رسوش بهلوی

۳

 

 

//

۰۷۹۸۰۹۷۰۷۵

واجد شرایط

۴

بی بی عالیه

صادقی

سیدامان

۴

 

 

//

۰۷۷۳۲۷۷۶۶۴

واجد شرایط

۵

فرحناز

حسنی

محمدرضا

۵

 

 

//

۰۷۴۹۴۱۸۷۰۰

واجد شرایط

۶

عایشه

محمدی

عبدالقهار

۶

 

 

//

۰۷۷۳۸۵۱۶۸۵

واجد شرایط

۷

حمیده

پوپل زی

عبدالشاکر

۷

 

 

//

۰۷۰۳۴۶۹۴۱۹

واجد شرایط

۸

فرزانه

نوری

میراحمد

۸

 

 

//

۰۷۹۸۶۴۰۷۲۱

واجد شرایط

۹

ماریه

امیری

قلندر

۹

 

 

//

۰۷۹۱۵۴۲۲۵۳

واجد شرایط

۱۰

زهرا

حسینی

سیدزکی

۱۰

 

 

//

۰۷۷۱۱۶۲۵۹۵

واجد شرایط

۱۱

فریبا

رضایی

غلام سخی

۱۱

 

 

//

۰۷۴۴۰۲۶۵۵۶

واجد شرایط

۱۲

حبیبه

رحیمی

رحیمداد

۱۲

 

 

//

۰۷۷۷۳۳۷۹۷۷

واجد شرایط

۱۳

شگوفه

رضوی

حبیب الله

۱۳

 

 

//

۰۷۰۰۶۰۶۴۹۰

واجد شرایط

۱۴

خالده

حبیبی

محمداکبر

۱۴

 

 

//

۰۷۸۴۴۸۶۵۲۹

واجد شرایط

۱۵

ماریه

نوری

ناظرحسین

۱۵

 

 

//

۰۷۸۲۳۷۵۲۹۸

واجد شرایط

۱۶

حمیرا

نیازی

عبدالحی

۱۶

 

 

//

۰۷۸۴۸۹۸۹۹۴

واجد شرایط

۱۷

بینظیر

نیازی

غلام علی

۱۷

 

 

//

۰۷۷۹۵۶۸۲۳۷

واجد شرایط

۱۸

سعدیه

میرزاد

میرمحراب الدین

۱۸

 

 

//

۰۷۳۰۶۳۷۹۰۰

واجد شرایط

۱۹

غزل

حامد

سیداسحق

۱۹

 

 

//

۰۷۴۴۲۸۰۵۳۷

واجد شرایط

۲۰

نبیلا

رحمیی

محمداسحق

۲۰

 

 

//

۰۷۴۷۷۸۲۷۰۹

واجد شرایط

۲۱

سنگیتا

ملک زاده

محمدحسن

۲۱

 

 

//

۰۷۶۶۴۲۰۱۹۵

واجد شرایط

۲۲

رونا

یعقوبی

میرافغان

۲۲

 

 

لیسانس

۰۷۷۱۸۹۰۷۶۵

واجد شرایط

۲۳

زمیره

وفا نظری

محمدنبی

۲۳

 

 

فوق بکلوریا

۰۷۷۸۳۸۲۸۸۹

واجد شرایط

۲۴

حسیبه

پروانی

عبدالجمیل

۲۴

 

 

//

۰۷۹۱۲۷۹۹۴۵

واجد شرایط

۲۵

رویا

غلامی

ذاکرحسین

۲۵

 

 

فوق بلکوریا

۰۷۹۷۹۴۰۹۸۳

واجد شرایط

26

عاقله

رسولی

شاه محی الدین

۲۶

 

 

//

۰۷۷۷۴۶۷۹۴۴۴

واجد شرایط

۲۷

ذاکره

آرمانی

عباس علی

۲۷

 

 

//

۰۷۲۹۲۷۴۸۹۳

واجد شرایط

۲۸

ویدا

نصیری

عبدالنصیرصاحب زاده

۲۸

 

 

//

۰۷۹۳۳۴۹۲۷۰

واجد شرایط

۲۹

مرضیه

فقیری

نظرمحمد

۲۹

 

 

//

۰۷۹۶۲۸۶۹۰۶

واجد شرایط

۳۰

بهشته

رحیمیار

محمداشرف

۳۰

 

 

//

۰۷۹۱۰۹۷۱۵۹

واجد شرایط

۳۱

زینب

معصومی

محمدعیسی

۳۱

 

 

//

۰۷۸۷۳۸۸۳۰۶

واجد شرایط

۳۲

فرزانه

رحمانی

خلیل الرحمن

۳۲

 

 

//

۰۷۸۰۵۱۷۹۸۹

واجد شرایط

۳۳

خاطره

علی

علی خان

۳۳

 

 

//

۰۷۸۰۶۰۵۵۷۹

واجد شرایط

۳۴

صدیقه

احمدی

احمدعلی

۳۴

 

 

//

۰۷۴۷۰۷۳۸۲۴

واجد شرایط

۳۵

آمنه

حسین خیل

حبیب الله

۳۵

 

 

//

۰۷۸۹۱۸۵۸۵۷

واجد شرایط

۳۶

فضیله

کوهستانی

محمدهمایون

۳۶

 

 

//

۰۷۲۸۴۸۳۷۳۸

واجد شرایط

۳۷

بی بی شیما

میرزایی

محمدحنیف

۳۷

 

 

//

۰۷۸۹۹۴۶۲۹۵۱

واجد شرایط

۳۸

نوریه

اقبالی

حسین علی

۳۸

 

 

//

۰۷۹۶۱۶۲۶۹۳

واجد شرایط

۳۹

مرسل

ظفری

سمیع الدین

۳۹

 

 

//

۰۷۸۴۸۵۸۶۰۴

واجد شرایط

۴۰

عاظفه

عمری

محمدعثمان

۴۰

 

 

//

۰۷۸۹۱۴۵۱۴۸

واجد شرایط

۴۱

زهرا

غلامی

عبدالله

۴۱

 

 

//

۰۷۷۴۱۴۴۲۳۸

واجد شرایط

۴۲

فوزیه

محمدی

محمدصدیق

۴۲

 

 

//

۰۷۲۸۰۷۷۲۹۶

واجد شرایط

۴۳

فاطمه

محمدی

محمدعلی

۴۳

 

 

//

۰۷۶۵۶۶۲۱۵۴

واجد شرایط

۴۴

نحیبه

علی زاده

غلام حیدر

۴۴

 

 

//

۰۷۶۵۷۰۱۹۲۶

واجد شرایط

۴۵

فرشته

مییزایی

محمدیونس

۴۵

 

 

//

۰۷۴۸۲۱۱۳۲۷

واجد شرایط

۴۶

شریفه

دانش

غلام حسین

۴۶

 

 

//

۰۷۷۷۶۱۴۹۳۴

واجد شرایط

۴۷

شفیقه

دانش

غلام حسین

۴۷

 

 

//

۰۷۹۶۰۵۹۰۴۱

واجد شرایط

۴۸

فوزیه

حیدری

محمدسرور

۴۸

 

 

//

۰۷۴۸۶۱۷۵۵۳

واجد شرایط

۴۹

گلثوم

محمدی

موسی

۴۹

 

 

//

۰۷۶۷۱۱۸۲۷۹

واجد شرایط

۵۰

حاجت بیگم

خیرخواه

غلام شاه

۵۰

 

 

//

۰۷۲۹۲۸۲۸۳۸

واجد شرایط

۵۱

مریم

ابراهیم خیل

عبدالقادر

۵۱

 

 

//

۰۷۹۵۸۰۴۹۸۰

واجد شرایط

۵۲

بی بی شفیقه

امانی

عبدالقوی

۵۲

 

 

//

۰۷۷۲۲۴۸۸۵۰

واجد شرایط

۵۳

عالمه

رسولی

غلام رسول

۵۳

 

 

//

۰۷۷۴۲۶۶۰۵۳

واجد شرایط

۵۴

خدیجه

رسولی

غلام رسول

۵۴

 

 

//

۰۷۸۴۷۸۵۶۱۰

واجد شرایط

۵۵

صابره

هاشمی

سیدتقی

۵۵

 

 

//

۰۷۶۴۰۲۰۹۲۷

واجد شرایط

۵۶

قاریه

فیضی

حسام الدین

۵۶

 

 

//

۰۷۴۷۰۴۹۵۸۹

واجد شرایط

۵۷

فاطمه

عظیمی

عبدالصمد

۵۷

 

 

//

۰۷۹۱۶۹۵۶۱۷

واجد شرایط

۵۸

مهریه

کوهستانی

عبدالولی

۵۸

 

 

//

۰۷۶۶۷۱۵۸۸۹

واجد شرایط

۵۹

شریفه

افضلی

ذبیح الله

۵۹

 

 

//

۰۷۹۹۳۴۳۳۰۸

واجد شرایط

۶۰

شریفه

یوسفی

علی رضا

۶۰

 

 

//

۰۷۰۸۳۱۰۰۳۴

واجد شرایط

۶۱

زینب

جعفری

محمدعیسی

۶۱

 

 

//

۰۷۸۳۲۸۳۵۶۶

واجد شرایط

۶۲

شکریه

حیدری

عبدالحمید

۶۲

 

 

//

۰۷۹۹۸۹۶۲۰۱

واجد شرایط

۶۳

زیور

عنابی

نوراحمد

۶۳

 

 

//

۰۷۷۰۱۲۰۶۲۶

واجد شرایط

۶۴

رخشانه

محمدی

محمدطاهر

۶۴

 

 

//

۰۷۹۶۰۱۷۶۲۰

واجد شرایط

۶۵

سیدبیگم

پویا حسینی

طوی محمد

۶۵

 

 

//

۰۷۰۰۳۶۴۵۶۶

واجد شرایط

۶۶

طاهره

رادمنش

محمدجان

۶۶

 

 

لیسانس

۰۷۷۲۷۲۳۳۵۵

واجد شرایط

۶۷

صبرگل

محسنی

امیرمحمد

۶۷

 

 

//

۰۷۷۲۴۵۸۴۷۸

واجد شرایط

۶۸

نصیبه

نیازی

صفدر

۶۸

 

 

//

۰۷۳۱۴۱۸۳۷۰

واجد شرایط

۶۹

طاهره

برمند

عوض علی

۶۹

 

 

فوق بکلوریا

۰۷۷۱۲۸۱۰۰۵

واجد شرایط

۷۰

زینب

صاقب

عبدالحلیم

۷۰

 

 

//

۰۷۹۵۶۹۰۰۶۴

واجد شرایط

۷۱

روشن گل

نظری

قربانعلی

۷۱

 

 

//

۰۷۴۴۴۰۳۵۷۲

واجد شرایط

۷۲

حمیده

عسکری

عبدالطیف

۷۲

 

 

//

۰۷۳۱۶۲۴۲۶۲

واجد شرایط

۷۳

ستاره

اضغری

عبدال اصغر

۷۳

 

 

//

۰۷۷۹۵۱۵۷۶۹

واجد شرایط

۷۴

سکینه

احمدی

خان علی

۷۴

 

 

//

۰۷۰۴۹۸۷۶۰۲

واجد شرایط

۷۵

صبرگل

حمتا

خدابخش

۷۵

 

 

//

۰۷۴۴۲۷۴۱۲۲

واجد شرایط

۷۶

زهرا

میرزایی

محمدحیدر

۷۶

 

 

//

۰۷۷۳۶۹۳۸۶۲

واجد شرایط

۷۷

شبانه

رشیدی

نجیب الله

۷۷

 

 

//

۰۷۰۰۶۷۵۱۹۱

واجد شرایط

۷۸

فرزانه

امیرخیل

محمدیوسف

۷۸

 

 

//

۰۷۸۷۰۱۹۳۱۷

واجد شرایط

۷۹

شکیبا

امیرخیل

محمدیوسف

۷۹

 

 

//

۰۷۷۲۲۰۴۲۴۹

واجد شرایط

۸۰

فاطمه

سخی زاده

عوض علی

۸۰

 

 

لیسانس

۰۷۶۷۶۱۷۲۶۳

واجد شرایط

۸۱

مرسل

محسنی

محمدقاسم

۸۱

 

 

فوق بکلوریا

۰۷۳۱۷۹۸۸۲۴

واجد شرایط

۸۲

جمیله

محمدی

مختار

۸۲

 

 

//

۰۷۷۸۴۷۳۲۱۶

واجد شرایط

۸۳

فاضله

قمری

محمدحسین

۸۳

 

 

لیسانس

۰۷۴۷۵۹۹۶۶۳

واجد شرایط

۸۴

عاقیله

ابرهیمی

غلام عباس

۸۴

 

 

فوق بکلوریا

۰۷۷۸۶۱۷۸۱۰

واجد شرایط

۸۵

حمیده

احسانی

محمدسالم

۸۵

 

 

//

۰۷۷۳۳۷۵۵۱۷

واجد شرایط

۸۶

یاقوت

حسینی

خان علی

۸۶

 

 

لیسانس

۰۷۴۹۲۶۹۱۵۱

واجد شرایط

۸۷

سویدا

سحر جلالی

عبدالبصیر

۸۷

 

 

فوق بکلوریا

۰۷۲۳۴۳۵۸۹۱

واجد شرایط

۸۸

مریم

حیدری

محمدنبی

۸۸

 

 

//

۰۷۷۴۲۱۲۱۸۴

واجد شرایط

۸۹

سیماگل

رحیمی

خلیل

۸۹

 

 

لیسانس

۰۷۰۱۰۲۰۹۵۰

واجد شرایط

۹۰

شیما

نظری

خدای نظر

۹۰

 

 

فوق بکلوریا

۰۷۹۱۶۱۸۶۴۳

واجد شرایط

۹۱

مرسل

رحمانی

عبدالرحمن

۹۱

 

 

//

۰۷۰۷۴۱۶۷۷۹

واجد شرایط

۹۲

نظیفه

عزیزی

غلام عزیز

۹۲

 

 

//

۰۷۷۷۶۳۰۶۶۶

واجد شرایط

۹۳

راضیه

حیدری

محمدانور

۹۳

 

 

//

۰۷۶۷۶۲۱۵۷۱

واجد شرایط

۹۴

مریم

محسنی

جان بخت

۹۴

 

 

//

۰۷۷۳۰۷۰۷۵۳

واجد شرایط

۹۵

انیسه

مرجان خیل

محمدکمال

۹۵

 

 

//

۰۷۰۸۷۴۲۶۰۳

واجد شرایط

۹۶

عاطفه

دانش

سالم شاه

۹۶

 

 

//

۰۷۷۶۲۷۲۷۱۲

واجد شرایط

۹۷

نصیبه

هاشمی

سیدمحمدهادی

۹۷

 

 

//

۰۷۹۷۳۰۷۶۶۵

واجد شرایط

۹۸

عاطفه

رضایی

عبدالوهاب

۹۸

 

 

//

۰۷۴۴۱۳۷۳۹۱

واجد شرایط

۹۹

عمره

عزیزی

حمیدالله

۹۹

 

 

//

۰۷۸۲۳۲۵۶۶۸

واجد شرایط

۱۰۰

لطیفه

محمدی

محراب علی

۱۰۰

 

 

//

۰۷۶۷۱۰۴۴۵۰

واجد شرایط

۱۰۱

گل پری

جعفری

جعفرعارفی

۱۰۱

 

 

//

۰۷۷۵۷۱۵۴۰۴

واجد شرایط

۱۰۲

ذلیخاه

حسینی

شیرحسین

۱۰۲

 

 

//

۰۷۶۴۴۲۵۸۵۶

واجد شرایط

۱۰۳

حمیده

حیدری

حیدر

۱۰۳

 

 

//

۰۷۷۸۲۹۳۱۲۹

واجد شرایط

۱۰۴

عارفه

رحمانی

صفرعلی درانی

۱۰۴

 

 

//

۰۷۹۷۷۴۲۳۶۴

واجد شرایط

۱۰۵

روفه

رحمانی

صفرعلی درانی

۱۰۵

 

 

//

۰۷۹۳۵۱۴۷۰۸

واجد شرایط

۱۰۶

لطیفه

شکری

حبیب الله

۱۰۶

 

 

//

۰۷۶۴۱۹۳۳۸۳

واجد شرایط

۱۰۷

فرزانه

خیرخواه

خیرالله

۱۰۷

 

 

//

۰۷۹۸۲۷۷۴۴۷

واجد شرایط

۱۰۸

روناګل

حیدری

عبدالوهاب

۱۰۸

 

 

//

۰۷۶۶۵۰۴۳۳۰

واجد شرایط

۱۰۹

زهره

سروری

عباس همراه

۱۰۹

 

 

//

۰۷۹۹۱۷۲۶۵۲

واجد شرایط

۱۱۰

منیژه

توخی

سیدعباس

۱۱۰

 

 

//

۰۷۳۰۴۴۰۵۶۰

واجد شرایط

۱۱۱

لیدا

اسلمی

میراحمد

۱۱۱

 

 

لیسانس

۰۷۷۸۹۸۹۴۵۲

واجد شرایط

۱۱۲

تمنا

سعیدی

عبدالعزیز

۱۱۲

 

 

فوق بکلوریا

۰۷۲۸۱۳۳۰۷۶

واجد شرایط

۱۱۳

مرضیه

یزدانی

غلام نبی

۱۱۳

 

 

//

۰۷۸۳۸۳۸۹۷۶

واجد شرایط

۱۱۴

انجیلا

صمیمی

عبدالقدیر

۱۱۴

 

 

//

۰۷۸۸۵۵۰۰۳۲

واجد شرایط

۱۱۵

آرزو

شیرزاد

عبدالواحد

۱۱۵

 

 

//

۰۷۹۲۹۶۴۲۶۲

واجد شرایط

۱۱۶

بی بی عایشه

مخلص

شهباز

۱۱۶

 

 

//

۰۷۸۶۵۵۱۹۱۰

واجد شرایط

۱۱۷

تمنا

فروتن

حمیدالله کریمی

۱۱۷

 

 

//

۰۷۰۸۷۹۲۴۰۰

واجد شرایط

۱۱۸

بی بی افشآ

ظریفی

نورمحمد

۱۱۸

 

 

//

۰۷۹۹۳۰۲۳۸۴

واجد شرایط

۱۱۹

نیلوفر

کریمی

محمدیونس

۱۱۹

 

 

//

۰۷۷۱۰۶۲۸۳۰

واجد شرایط

۱۲۰

فاطمه

واحدی

محمدتقی مهدوی

۱۲۰

 

 

//

۰۷۷۶۸۴۹۹۴۰

واجد شرایط

۱۲۱

صغرا

نبی زاده

یعقوب

۱۲۱

 

 

//

۰۷۷۰۸۹۵۴۶۷

واجد شرایط

۱۲۲

سونیلا

صافی

محمدداود

۱۲۲

 

 

//

۰۷۰۰۲۹۴۹۹۵

واجد شرایط

۱۲۳

عاقله

شیرزاد

غلام علی

۱۲۳

 

 

لیسانس

۰۷۴۸۲۰۹۳۰۲

واجد شرایط

۱۲۴

رویا

صیام

محمدعارف

۱۲۴

 

 

فوق بکلوریا

۰۷۹۸۱۱۵۳۲۲

واجد شرایط

۱۲۵

نجیبه

عزیزی

میرویس

۱۲۵

 

 

//

۰۷۸۱۲۰۲۸۶۴

واجد شرایط

۱۲۶

مدینه

سادات

سیدنظام الدین

۱۲۶

 

 

//

۰۷۹۱۴۲۵۲۳۶

واجد شرایط

۱۲۷

مدینه

نوری

نورمحمد

۱۲۷

 

 

لیسانس

۰۷۸۰۲۲۷۷۷۹

واجد شرایط

۱۲۸

متانت

مرزایی

میرمرزا

۱۲۸

 

 

فوق بکلوریا

۰۷۳۰۷۵۲۷۵۵

واجد شرایط

۱۲۹

ماجبین

رحمانی

ملنګ رحمانی

۱۲۹

 

 

//

۰۷۸۴۹۷۲۱۸۵

واجد شرایط

۱۳۰

منیژه

کریمی

عبدالفقیر

۱۳۰

 

 

//

۰۷۴۸۶۰۶۲۹۷

واجد شرایط

قرار شرح فوق جدول واجدین شرایط بست (۶) نرس زنانه ترتیب وصحت است.