اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

akbari_admin

Publish Date

Closing Date

Location کابل - افغانستان

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت صحت عامه در نظر دارد قرارداد های:

  1. تهیه و تدارک 28 قلم لوازم برقی مورد ضرورت وزارت صحت عامه تحت ریفرینس نمبر (MOPH/NCB/1401/G-13) با (شرکت خدمات لوژستیکی عبد الفتاح نظریان) دارنده جواز نمبر (82815) محل اصلی تجارت عقب کفایت سنتر ناحیه هفت ، مرکز کابل-کابل به قیمت مجموعی مبلغ (2,025,149) دو ملیون و بیست و پنج هزار و یک صدوچهل ونه افغانی اعطا نماید.
  2. تهیه و تدارک 25 قلم روغنیات و فلتر باب مورد ضرورت آمریت ورکشاپ های مرکزی وزارت صحت عامه تحت ریفرنس نمبر (MOPH/NCB/1401/G-3  ) با شرکت (خدمات لوژستیکی بهیر خرم) دارنده جواز نمبر (37637 ) محل اصلی تجارت کلوله پشته ناحیه چهارم ، مرکز کابل-کابل به قیمت مجموعی مبلغ (1,168,868) یک ملیون و یک صد و شصت و هشت هزار و هشت صد و شصت و هشت افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه واقع { چهاراهی صحت عامه، وزارت صحت عامه ، ریاست تهیه و تدارکات ، منزل اول تعمیر مالی و اداری} وفق حکم ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.       

داوطلبی های بیشتر

پنجشنبه ۱۴۰۱/۹/۳ - ۱۰:۳۵ کابل - افغانستان
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک گازمایع

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه های داوطلبی ذیل که مورد ضرورت وزارت صحت عامه می باشد:

شماره

نام پروژه

. . .
پنجشنبه ۱۴۰۱/۹/۳ - ۱۰:۲۶ کابل - افغانستان
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک البسه باب زمستانی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه های داوطلبی ذیل که مورد ضرورت وزارت صحت عامه می باشد:

شماره

نام پروژه

. . .
یکشنبه ۱۴۰۱/۸/۲۹ - ۹:۲۲ کابل - افغانستان
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، شفاخانه ملی و تخصصی چشم نور، قرارداد تهیه و تدارک 30 هزار کیلوگاز مایع را تحت شماره داوطلبی (MOPH/NH/NCB . . .

Back to tenders