اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 17 قلم موبل-فرنیچر و پرده

panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

شماره دعوتنامۀ داوطلبی: (MOPH/SM/IADC/EH/1398/NCB/G06)

ریاست شفاخانه استقلال از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک 17 قلم موبل و فرنیچر و پرده مورد نیاز شفاخانه بابت سال مالی 1398 اشتراک نموده و کاپی شرطنامه مربوط را در فلش دیسک و یا از ویب سایت های (WWW.MOPH.GOV.AF/WWW.NPA.GOV.AF) بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت (10:00 قبل از ظهر) روز (دوشنبه) مورخ (03/04/1398) به شفاخانه استقلال واقع (سه راهی علاوالدین، سرک عمومی دارالامان) ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.   

تضمین آفر به صورت (تضمین بانکی و پول نقد) مبلغ (50000) (پنجاه هزار افغانی) بوده و جلسه آفرگشایی به روز (دوشنبه) مورخ (03/04/1398) ساعت (10:00 قبل از ظهر) در اطاق کنفرانس شفاخانه استقلال تدویر می گردد.

Documents

شرطنامه معیاری 17 قلم موبل-فرنیچر و پرده

داوطلبی های بیشتر

Back to tenders