اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی دور دوم (11) قلم اوراق طباعتی شفاخانه حوزوی هرات

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location هرات

شفاخانه حوزوی هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (11) قلم اوراق طباعتی مورد ضرورت دارای نمبر تشخصیصیه  MoPH/GDCM/HRP/HRH/NCB/1398/G06 اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را ازشفاخانه حوزوی هرات بدست آورند و همچنان می توانند از پروژه ریفورم شفاخانه ها_  وزارت صحت عامه با ارائه درخواست ضم کاپی جواز فعالیت و فورم صورت تصفیه حسابات مالیاتی آخرین دوره بدست بیاورند آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان (21) روز تقویمی الی ساعت  10 بجه قبل از ظهر روز  پنجشنبه تاریخ 24 اسد سال مالی 1398 به  صندوق آفر ها در شعبه تدارکات مدیریت اداری  شفاخانه حوزوی هرات واقع  شهر هرات سرک اصلی ولایت بگذارند. آفر های دیر رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نبوده، شرایط اشتراک با ارایه اسنادمی باشد.

تضمین آفربه صورت پول نقد و یا بانک گرانتی قابل قبول مبلغ (70000 هفتاد هزار) افغانی بوده و جلسه آفرگشایی به روز پنجشنبه تاریخ 24 اسد سال مالی 1398 ساعت 10 ده بجه قبل ازظهر در دفترآمریت شفاخانه منزل دوم تعمیر اداری به حضورداشت اشتراک کننده گان و هیئت مؤظف دایر میگردد.

شماره های تماس به منظور دریافت شرطنامه:

1. پروژه اصلاحات شفاخانه ها _ وزارت صحت عامه کابل : 0093700892888

2. شفاخانه حوزوی هرات _ شهرهرات: 0093799674915 / 0093797900090

داوطلبی های بیشتر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۴ - ۱۷:۲۸ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک ادویه جات و مواد مصرفی طبی مورد ضرورت برنامه ملی کنترول سرطان

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۴ - ۱۷:۲۴ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک نان خشک برای مریضان داخل بستر شفاخانه 1000 بستر، مرکز 250 بستر و مرکز 100 بستر زنان و اطفال

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک . . .

Back to tenders