اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی دور دوم (11) قلم اوراق طباعتی شفاخانه حوزوی هرات

panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location هرات

شفاخانه حوزوی هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (11) قلم اوراق طباعتی مورد ضرورت دارای نمبر تشخصیصیه  MoPH/GDCM/HRP/HRH/NCB/1398/G06 اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را ازشفاخانه حوزوی هرات بدست آورند و همچنان می توانند از پروژه ریفورم شفاخانه ها_  وزارت صحت عامه با ارائه درخواست ضم کاپی جواز فعالیت و فورم صورت تصفیه حسابات مالیاتی آخرین دوره بدست بیاورند آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان (21) روز تقویمی الی ساعت  10 بجه قبل از ظهر روز  پنجشنبه تاریخ 24 اسد سال مالی 1398 به  صندوق آفر ها در شعبه تدارکات مدیریت اداری  شفاخانه حوزوی هرات واقع  شهر هرات سرک اصلی ولایت بگذارند. آفر های دیر رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نبوده، شرایط اشتراک با ارایه اسنادمی باشد.

تضمین آفربه صورت پول نقد و یا بانک گرانتی قابل قبول مبلغ (70000 هفتاد هزار) افغانی بوده و جلسه آفرگشایی به روز پنجشنبه تاریخ 24 اسد سال مالی 1398 ساعت 10 ده بجه قبل ازظهر در دفترآمریت شفاخانه منزل دوم تعمیر اداری به حضورداشت اشتراک کننده گان و هیئت مؤظف دایر میگردد.

شماره های تماس به منظور دریافت شرطنامه:

1. پروژه اصلاحات شفاخانه ها _ وزارت صحت عامه کابل : 0093700892888

2. شفاخانه حوزوی هرات _ شهرهرات: 0093799674915 / 0093797900090

داوطلبی های بیشتر

شنبه ۱۳۹۸/۷/۲۰ - ۱۵:۲۲ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک تجهیزات الکترونیکی میدیکل ریکارد مورد ضرورت شفاخانه جمهوریت

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/JAMH/NCB/1398/G002

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک تجهیزات الکترونیکی میدیکل . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۷/۱۶ - ۹:۴۳ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اعلان مجدد داوطلبی تهیه و تدارک یک عراده موتر هایلکس تویوتا مادل 2017 ویا معادل آن ضرورت پروژه واحد مراقبت های جدی (ICU)

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/GDCM/ICU/NCB/1398/G08

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک یک عراده موتر هایلکس . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۷/۱۶ - ۹:۵ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک تیل برای عراده جات و جنراتور شفاخانه نایب امین الله لوگری

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/GDCM/ICU/AUKL/NCB/1398/G01

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک تیل برای عراده . . .

Back to tenders