اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی (3) قلم محروقات (چوب، ذغال سنگ و گازمایع) شفاخانه ولایتی شهید دوکتورکرام الدین وکیل زاده

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location سمنگان

آمریت شفاخانه ولایتی  شیهد دوکتورکرام الدین وکیل زاده سمنگان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی 3 قلم محروقات شامل 58,000 کیلو گرام ذغال سنگ، 30,000کیلوگرام چوب سوخت و 1,700 کیلو گرام گازمایع) مورد ضرورت دارای نمبرتشخیصه MoPH/GDCM/HPR/SMGPH/NCB/G004/1399 اشتراک نموده ، نقل چاپ شده ویاسافت کاپی شرطنامه مربوطه را ازشفاخانه ولایتی شیهددوکتورکرام الدین وکیل زاده وهمچنان درمرکز از پروژه ریفورم شفاخانه ها - وزارت صحت عامه باارائه درخواست ضم کاپی رنگه جواز فعالیت  و فورم تصفیه حسابات مالیاتی آخرین دوره  بدست آورند ، آفرهای خویش را مطابق مندرج شرایط شرطنامه طبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته ازتاریخ نشر اعلان مدت (21) روز تقویمی الی ساعت ۱۰ بجه قل از ظهر تاریخ 15 دلو سال مالی 1399 به صندوق آفر ها درشعبه  مدیرایت اداری  شفاخانه ولایتی شهید دوکتورکرام الدین وکیل زاده  واقع شهرایبک ولایت سمنگان بگذارند.آفرهای دیر رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نبوده ، شرایط اشتراک بارائه اسناد می باشد.

تضمین آفر بصورت پول نقد و یا بانک گرانتی قابل قبول مبلغ 40000 چهل هزارافغانی بوده جلسه آفرگشایی به روز سه شنبه تاریخ 15 دلو سال مالی 1399 ساعت 11:00 قبل ازظهر در سالون کنفرانس شفاخانه ولایتی  شهید دوکتورکرام الدین وکیل زاده  به حضورداشت اشتراک کننده گان و هیئت مؤظف دایرمیگردد.

شماره های تماس به منظور دریافت شرطنامه

  1. شفاخانه ولایتی شهید دوکتورکرام الدین وکیل زاده سمنگان       نمبرتماس :0744698292    
  2. پروژه اصلاحات شفاخانه ها _ وزارت صحت عامه               نمبرتماس: 0700892888   

داوطلبی های بیشتر

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۱۵:۳ غور
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تعداد (61) قلم ادویه، (93) قلم مواد مصرفی طبی و (67) قلم مواد لابراتواری و بانک‌خون مورد ضرورت شفاخانه ولایتی غور

: اعلان دعوت به داوطلبی

اداره شفاخانه ولایتی غور ادویه ، مواد مصرفی طبی و مواد لابراتواری وبانکخون مورد ضرورت خویش را که دارای نمبرتشخیصه ذیل می باشدMoPH/GDCM/HRP/GHPH/NCB/1399/G01 به . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۱۴:۱۷ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اعلان مجدد داوطلبی تهیه و تدارک ادویه جات برای کلینیک های کوچی پروژه لوگر

وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه ادویه جات برای کلینیک های کوچی پروژه لوگر تحت ریفرنس نمبر MOPH/Logar Nomed/NCB/1399/G01 نموده ونقل . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۲ - ۱۴:۵۰ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه رنگمال آهن پوش و دیوارهای بیرونی تعمیر شفاخانه

شفاخانه رابعه بلخی بتاریخ 4/6/1399 داوطلبی باز ملی را جهت پروژه رنگمال آهن پوش و دیوارهای بیرونی تعمیر شفاخانه که داری نمبر شناسائی MOPH/RBH/1399/NCB/WS&01 میباشد  راه اندازی نموده بود. . . .

Back to tenders