پیام صحی !

rasooli_admin

روزه داران گرامی قطع ناگهانی برخی از دواها بسیار خطرناک است پس در باره قطع دواهای خود و نحوه استفاده از آنها در ماه مبارک رمضان با داکتر معالج خود مشوره نمایید.

 

Health message