اطلاعیه ریاست اکمال تخصص در مورد بست های کمبود ترینی شفاخانه های تخصصی مرکز و ولایات

Panah_moph

بدین وسیله به اطلاع کاندیدان موفق و تقسیمات شده در بست های کمبود ترینی شفاخانه های تخصصی مرکز و ولایات که در امتحان شمولیت به برنامه تخصص سال 1400 موفق گردیده ولی جهت طی مراحل اسناد و تقرری خویش الی اکنون بریاست عمومی منابع بشری و اکمال تخصص مراجعه نکرده اند یا طی مراحل اسناد خویش را به پیش می بند اهسته و با تاخیر، رسانیده می شود تا جهت تقرری الی روز پنج شنبه مورخ22/2/1401 که مصادف است با 12/10/1443 جهت طی مراحل اسناد خویش مراجعه بفرمایند، بعد از تاریخ فوق الذکر کاندیدان ریزرفی به عوض ایشان معرفی خواهند گردید که انگاه حق شکایت را نخواهند داشت.

آخرین اطلاعیه ها

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲ - ۱۰:۵۴
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی ریاست اکمال تخصص!

به اطلاع دوکتوران محترم که در امتحان انترنس سال ۱۴۰۳ در بست های ترینی شفاخانه خوزوی ننګرهار و شفاخانه تخصصی ولایتی بدخشان موفق ګردیده است ، رسانیده میشود تا به اسناد ضروري خویش تذکیره . . .

Back to announcements