اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک (38) قلم مواد لابراتواری و (1) قلم هوای آکسیجن طبی مورد ضرورت شفاخانه ولایتی تخار

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location تخار

آمریت شفاخانه ولایتی تخار  ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تعدا 38 قلم  موا د لابراتواری  و یک قلم هوای اکسجن طبی   در دو لات  مورد ضرورت دارای نمبرتشخیصه   MoPH/GDCM/HPR/Takharph/NCB/1399/GO1   اشتراک نموده ، نقل چاپ شده ویاسافت کاپی شرطنامه مربوطه را ازشفاخانه ولایتی تخار وهمچنان درمرکز از پروژه ریفورم شفاخانه ها - وزارت صحت عامه با ارائه درخواست ضم کاپی رنگه جواز فعالیت  و فورم تصفیه حسابات مالیاتی آخرین دوره به صورت مهر وامضاء شده  بدست آورند ، آفرهای خویش را مطابق مندرج شرایط شرطنامه طبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته ازتاریخ نشر اعلان مدت (21) روز تقویمی به صندوق آفرها درشعبه تدارکات . مدیرایت اداری  شفاخانه ولایتی تخار واقع شهر تالقان سرک شرکت   بگذارند.آفرهای دیر رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نبوده ، شرایط اشتراک بارائه اسناد می باشد.

لات اول 38 قلم مواد لابراتواری وبانکخون مبلغ 50000 پنجا هزارافغانی، لات دوم یک قلم هوای آکسیجن طبی مبلغ 40000 چهل هزار افغانی بصورت پول نقد ویابانک گرانتی قابل بوده، جلسه آفرگشایی به روز یک شنبه تاریخ 13 دلو سال مالی 1399 ساعت 11 بجه قبل ازظهر درآمریت شفاخانه ولایتی تخار اتاق جلسات منزل اول دهلیز اول به حضورداشت اشتراک کننده گان وهیئت مؤظف دایرمیگردد.

شماره های تماس به منظور دریافت شرطنامه

  1. شفاخانه ولایتی حوزوی نمبرتماس.0748808085
  2. پروژه اصلاحات شفاخانه ها _ وزارت صحت عامه نمبرتماس 0700892888

داوطلبی های بیشتر

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۱۵:۳ غور
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تعداد (61) قلم ادویه، (93) قلم مواد مصرفی طبی و (67) قلم مواد لابراتواری و بانک‌خون مورد ضرورت شفاخانه ولایتی غور

: اعلان دعوت به داوطلبی

اداره شفاخانه ولایتی غور ادویه ، مواد مصرفی طبی و مواد لابراتواری وبانکخون مورد ضرورت خویش را که دارای نمبرتشخیصه ذیل می باشدMoPH/GDCM/HRP/GHPH/NCB/1399/G01 به . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۱۴:۱۷ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اعلان مجدد داوطلبی تهیه و تدارک ادویه جات برای کلینیک های کوچی پروژه لوگر

وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه ادویه جات برای کلینیک های کوچی پروژه لوگر تحت ریفرنس نمبر MOPH/Logar Nomed/NCB/1399/G01 نموده ونقل . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۲ - ۱۴:۵۰ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه رنگمال آهن پوش و دیوارهای بیرونی تعمیر شفاخانه

شفاخانه رابعه بلخی بتاریخ 4/6/1399 داوطلبی باز ملی را جهت پروژه رنگمال آهن پوش و دیوارهای بیرونی تعمیر شفاخانه که داری نمبر شناسائی MOPH/RBH/1399/NCB/WS&01 میباشد  راه اندازی نموده بود. . . .

Back to tenders