تکنیشن انستزی

Panah_moph
شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۴ - ۱۶:۱۶

Publish Date

Closing Date

Location

کندز

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

تاريخ اعلان 24 عقرب 1399

 

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه حوزوی  کندز 1 تن  در بست 6 با شرايط ذيل استخدام مي نمايد:

 

شماره اعلان بست:

 

تکنیشن انستزی

عنوان وظیفه:

            6

بست :

وزارت صحت عامه

وزارت/اداره:

پروژه اصلاحات شفاخانه ها

بخش :

ولایت  مربوط  (      مرکز ولایت کندز)

موقعیت :

 1

تعداد بست :

سرطبیب

گزارش به :

 

گزارش گیر از :

 

 

                       

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هدف وظیفه:

عرضه خدمات انستیزی و احیای مجدد مصون و با کیفیت جهت کاهش اختلاطات و وفیات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:

 • اشتراک فعال در راپورهای صبحانه و ویزت  ریکوری  و ICU
 • ارایه حد اقل چهار کنفرانس علمی در سال ، تدویر برنامه های آموزشی در بخش انستیزی و احیا مجدد
 • مسولیت تطبیق پروتوکول ها ، رهنمود های انستیزی
 • تطبیق و انجام پروسیجر های انستیزی برای عملیات های عاجل و پلانی
 • حصول اطمینان از تکمیل بودن دوسیه ، معاینات تشخصیه و چک لست جراحی مصون (Safe surgery check list) بشمول فورم های  ارزیابی قبل از انستیزی ، ریکارد انستیزی و ریکوری
 • اجرای نوکری شــبانه مطابق جدول تهیه شده نوکریوالی 24 ساعته  شفاخانه
 • مطمین بودن از موجودیت تجهیزات معیاری فعال انستیزی ، ادویه و مواد مصرفی مورد ضرورت در پروسیجر های انستیزی مطابق رهنمود انستیزی
 • رعایت نظم و دسپلین شفاخانه بشمول معیارات اخلاق طبابت
 • اشتراک فعال در جلسات کمیته های بهبود کیفیت مطابق پلان و عملی نمودن تصامیم اتخاذ شده 
 • داشتن نقش فعال در مدیریت تفکیک ذباله ها و پاکی و صفایی سرویس مربوط و اشتراک در پاک کاری هفته وار مطابق رهنمود
 • ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار، و سالانه در مطابقت با پلان عمومی ، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده اداره.
 • ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد ها به اداره مربوط
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود

 

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری) :

 • این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است؛
 • فراغت از انستيتوت علوم صحي و داشتن سند تحصیلی دربخش انستيزي از وزارت صحت عامه
 • تجربه کاری مرتبط حد اقل : داشتن سند تحصیلی در بخش انستزی
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و آشنائی به زبان انگلیسی؛
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه
 • مهارت مقدار معاش به اساس معیارات پروژه اصلاحات شفاخانه

 

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10 روز کاری   بعداز نشر اعلان از شفاخانه مربوطه و یا تعمیر مقام محترم وزارت منزل تحتانی  دريافت نموده و اسناد تحصیلی ، تجارب کاری تائید شده و کاپی تذکره خويش را ضميمه فورم نمايد.

 يادداشت: اسناد تحصيلی بايد تاييد شده مرجع مربوطه باشد .تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تاييد شده که بيشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتیکه تجارب کاری در سکتور خصوصی/موسسات  باشد، کاپی کار قرارداد همراه با فورم مالیه دهی موسسه را بواسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه ضميمه شود .از ارسال تصديق نامه ھا، تقديرنامه ھا و ساير اسناد اضافی جدا خودداری نمایید

درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0700895855) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.