داکتر اطفال  (GP)  

Panah_moph
شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۴ - ۱۶:۲۴

Publish Date

Closing Date

Location

سرپل

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاريخ اعلان   24 عقرب 1399

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه  ولایتی سرپل 1 تن استخدام مي نمايد:

معلومات  کلی بست:

 

شماره اعلان بست:

 

داکتر اطفال  (GP)  

عنوان وظیفه:

                        5

بست :

وزارت صحت عامه

وزارت/اداره:

پروژه اصلاحات شفاخانه ها

بخش :

ولایت  مربوط  (     مرکز ولایت سرپل)

موقعیت :

1

تعداد بست :

سرطبیب

گزارش به :

 

گزارش گیر از :

 

کد بست :

                                                                       

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هدف وظیفه:

تشخیص ، تداوی و مراقبت  مریضان بصورت معیاری و با کیفیت جهت کاهش اختلاطات و وفیات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:

 • اشتراک فعال در راپورهای صبحانه وویزت های سرویس مربوط
 • ارایه حداقل چهار کنفرانس مرتبط به رشته مربوط  در سال ، سهم گیری فعال در مباحثات علمی و مسلکی در جریان کنفرانس ها
 • تکمیل نمودن راجستر، دوسیه ، معاینات تشخصیه و Progressive Note   مریضان داخل بستر
 • مسئول راجستریشن، تالی شیت و گزارش دهی مریضان سراپا
 • تشخیص، تداوی و مراقبت مریضان عاجل، داخل بستر و سراپا با مشوره متخصصین
 • اجرای نوکری شــبانه مطابق جدول تهیه شده نوکریوالی 24 ساعته  شفاخانه
 • داشتن دانش مسلکی در مورد محاسبه شاخص های عمده سرویس مربوطه و HMIS
 • رعایت نظم و دسپلین شفاخانه بشمول معیارات اخلاق طبابت
 • اشتراک فعال در جلسات کمیته های بهبود کیفیت مطابق پلان و عملی نمودن تصامیم اتخاذ شده 
 • داشتن نقش فعال در تفکیک زباله ها و پاکی و صفایی سرویس مربوط
 • مسئول تطبیق استندردهای کلینیکی، وقایه انتان ، پروتوکولها و رهنمودهای تداوی
 • ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار، و سالانه در مطابقت با پلان عمومی ، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده اداره.
 • ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد ها به اداره مربوط
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری) :

 • این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است؛
 • داشتن سند تحصیلی  M.D
 • تجربه کاری مرتبط: داشتن سند MD کافیست.
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و آشنائی به زبان انگلیسی؛
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه
 • مقدار معاش به اساس معیارات پروژه اصلاحات شفاخانه

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10 روز کاری   بعداز نشر اعلان درمركز وزارت از پروژه محترم اصلاحات شفاخانه ها منزل  تحتانی تعمیر مقام محترم  وزارت و یا از شفاخانه مربوطه دريافت نموده و اسناد تحصیلی ، تجارب کاری تائید شده و کاپی تذکره خويش را ضميمه فورم نمايد.

 يادداشت: اسناد تحصيلی بايد تاييد شده مرجع مربوطه باشد .تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تاييد شده که بيشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتیکه تجارب کاری در سکتور خصوصی/موسسات  باشد، کاپی کار قرارداد همراه با فورم مالیه دهی موسسه را بواسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه ضميمه شود .از ارسال تصديق نامه ھا، تقديرنامه ھا و ساير اسناد اضافی جدا خودداری نمایید.

همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت www.moph.gov.af   نیز مشاهد نماید. در صورت ضرورت به شماره تيلفون (0700895855) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.