داکتر گوش- گلو و بینی

panah_moph
پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۹ - ۱۴:۵

Publish Date

Closing Date

Location

غزنی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

تاريخ اعلان: 18 ثور 1398

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در  شفاخانه حوزوی غزنی 2 تن در بست 5 با شرايط ذيل استخدام مي نمايد:

عنوان وظيفه:          داکتر گوش- گلو و بینی

وزارت/اداره:         وزارت صحت عامه       

موقيعت:                مرکز ولایت غزنی

بست:                    5

گزارش به:             سرطبيب شفاخانه

گزارش از:             ندارد

هدف وظيفه: 

 • تشخيص احتمالي و به وقت، تداوي وتعقيب مريضان داخل وخارج بستر بشمول رجعت دهي مناسب به  متخصصين رشته مربوطه مي باشد.
 • هماهنگي در رجعت دهي به کلينک هاي اساسي و کلينک هاي جامع

مکلفيت و مسئوليت هاي وظيفوي:

 • اجرای وظیفه برای وزارت صحت عامه در ساعات رسمی
 • اشتراک در راپور صبحانه دوکتوران و متخصصین
 • مباحثات علمی و فنی در جریان راپور و ویزت
 • داراي شايستگي کافي در تطبيق مجموعه اساسي خدمات صحي براي شفاخانه ها (EPHS) و انجام  وظايف مطابق لايحه و مقررات شفاخانه
 • اخذ و نوشتن تاريخچه مريضان و ارائه اسناد کتبي معاينات فزيکي، لابراتواري و راديولوژي مطابق رهنمود و فارم هاي مربوطه
 • اشتراک فعال در طرح وتطبيق پروگرام هاي آموزشي (ترننگ داخل خدمت) مختلف داخل و خارج شفاخانه
 • آماده گي و توانائي در پاسخدهي  واقعات عاجل در شفاخانه و خارج از شفاخانه
 • اجراي نوکريوالي در سرويس مربوطه و سرويس عاجل مطابق لست تهيه شده از طرف اداره شفاخانه 
 • تطبيق و مراعات نمودن جدي ستندرد هاي تعين شده در بخش مربوطه، اشتراک فعال در ارزيابي ستندرد هاي تعين شده و تهيه پلان کاري
 • سهمگیری در تهیه و ارائه کنفرانس های علمی برای دوکتوران
 • اجرای وظایف دیگری که از طرف اداره شفاخانه سپرده میشود. (این وظایف ممکن در داخل OPD و یا در بخش های دیگر شفاخانه باشد)

مواصفات :

 • فارغ فاکولته طب (MD)  يکي از فاکولته هاي طب معتبر کشور
 • داراي مهارت کافي مسلکي و مشوره و آموزش مريضان و مراجعين مربوطه
 • شخصيت نيک ، مهربان وصادق
 • تسلط به زبان های ملی
 • مقدار معاش به اساس معیارات پروژه اصلاحات شفاخانه

ریفرنس ها:

 • کتاب های پوهنتون طبی کابل
 • اصلاحات اداری

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10 روز کاری بعد از نشر اعلان در مركز وزارت از پروژه محترم اصلاحات شفاخانه ها منزل تحتانی تعمیر مقام محترم وزارت و یا از ریاست صحت عامه غزنی  دريافت نموده و بعد از تکميل ضم يک کاپي  تذکره تابعیت و یا پاسپورت، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

نوت: کاپی خلص سوانح و در صورت که به شکل قرار دادی کار نموده باشید، کاپی قرار داد و سند تجربه کاری تاریخ موثق (روز، ماه، سال) ختم قرار داد را نشان بدهد که حد اقل تجربه کاری کارمند همراه با فورم مالیه دهی موسسه (کارمند به وزارت مالیه) را به واسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه حاضر بسازید و تسليم بخش متذکره نمايند. همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت www.moph.gov.af  نیز مشاهد نماید.

در صورت ضرورت به شماره تيلفون (0700895855) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.