دعوت به داوطلبی چهار قلم مواد مورد ضرورت شفاخانه وزیرمحمد اکبرخان

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل - افغانستان

شفاخانه وزیرمحمد اکبرخان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی چهار قلم قرار داد شامل نه قلم فلم های اکسری, یک قلم گاز مایع , ده قلم مواد خوراکه شامل گوشت گوسفند , دو نوع میوه تازه , تخم مرغ, شش قلم ترکاری باب ومواد سوپ  اشتراک نموده و کوتیشن را از { مدیریت عمومی تهیه و تدارکات شفاخانه وزیرمحمد اکبرخان  } بدست آورد ، کوتیشن ها را  طور سربسته بتاریخ 21/6/1401 در حضور داشت هیات موظف تسلیم نموده و مبلغ 100000 یکصدهزار افغانی به شکل تضمین از شرکت ها  نقدآ اخذ میگردد.

 جلسه آفرگشایی به تاریخ21/6/1401روز دوشنبه ساعت 10:00 قبل از ظهردر اطاق کنفرانس شفاخانه وزیرمحمد اکبرخان منزل اول دست راست تدویر می گردد.

داوطلبی های بیشتر

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۷/۵ - ۱۵:۴۸ کابل - افغانستان
Background image

دعوت به داوطلبی(یک قلم گازمایع ، بالون ده کیلویی ، بخاری گازی ، فلتر باب مبلایل باب وروغنیات و یک قلم تیل دیزل )

اعلان دور دوم داوطلبی

{به تعقیب اعلان قبلی مورخ/ 6/2/1444 ریاست شفاخانه احیای مجدد معلولین} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (یک قلم گازمایع ، بالون ده . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۷/۴ - ۱۰:۰ کابل - افغانستان
Background image

دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک(30000)کیلوگازمایع ضرورت شفاخانه ملی وتخصصی چشم نور

ریاست عمومی طب معالجوی

ریاست شفاخانه های تخصصی و ثالثی

ریاست شفاخانه ملی و تخصصی چشم نور

مدیریت عمومی مالی و اداری

شفاخانه ملی و تخصصی چشم نور از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۶/۳۰ - ۱۴:۴۴ کابل - افغانستان
Background image

دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک40قلم موادتنظیفاتی ضرورت شفاخانه ملی وتخصصی چشم نور

قرارداد نمبر (MOPH/NH/NCB/1401/G16)

شفاخانه ملی و تخصصی چشم نور از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه تهیه و تدارک 40  قلم مواد تنظیفاتی ضرورت اینریاست از طریق روش . . .

Back to tenders