رخت شوی؛ شفاخانه نور

panah_moph
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۱۵:۳۹

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان: 13 حوت سال 1397

 

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )ریاست شفاخانه نور(1) نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید.

 

عنوان وظیفه:     دوبی (رخت شوی)

وزارت /اداره:    وزارت صحت عامه

موقعیت:           (فروشگاه)

ریاست:            (شفاخانه نور)

کود:                (142)

بست:               (8)

گزارش به:        مسئول بخش

گزارش از:        ندارد

 

هدف وظیفه :  پیشبرد امور پاکی و صفایی البسه ها و رو تختی ها.

مکلفیت ها ومسئولیت های وظیفوی:

 1. جمع آوری البسه ها و روی تختی های استعمال شده قابل شست از مرکز اصلاح و تربیت اطفال/اداره
 2. اتو کاری و تعقیم نمودن البسه ها و روی تختی ها به منظور استفاده مجدد آنها در مرکز اصلاح و تربیت اطفال / اداره
 3. استفاده معقول از وسایل و مواد پاک کننده البسه ها.
 4. توزیع مجدد البسه های نظیف شده به منظور استفاده مجدد.
 5. انجام وظایف مرتبط به امور دوبی.

مواصفات:

 • تصدیق صحی از مراجع ذیصلاح وزارت صحت عامه

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

 1. اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10 روز کاری  بعداز نشر اعلان از طریق ویت  سایتwww.moph.gov.af بدست آورده میتوانید
 2. یک کاپی از تذکره یا پاسپورت.
 3. کاپی سند فراغت مکتب ،پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.
 4. کاپی سوانح جدید اضافه از شش ماه مدار اعتبار نیست.
 5. بعد از  خانه پری فورم کاریابی با ضمایم آن به ایمل آدرس gdhr.moph1397@gmail.com ارسال نماید.
 6. همچنان می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات و کاریابی منزل دوم کانتینر های ریاست عمومی منابع بشری  وزارت صحت عامه بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره به این مدیریت تسلیم نماید.
 7. در صورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

 

نوت:  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org  و www.Jobs.af نیزمشاهده میتوانید .

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.