عضو مسلکی کوریکولم

akbari_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۱۴ - ۱۰:۱۱

Publish Date

Closing Date

Location

کابل - افغانستان

عنوان وظیفه:

عضو مسلکی کوریکولم

بست:

۴

وزارت یا اداره:

 صحت عامه

بخش:

ریاست عمومی اکمال تخصص

موقعیت پست:

مرکز(کابل)

تعداد پست:

۲

گزارشده به:

آمرکوریکولم

گزارش گیراز:

ندارد

کد بست:

۷۲ و ۷۳

تاریخ بازنگری:

12/10/1402

.........................................................................................................................................

هدف وظیفه:  طی مراحل مرور وبازنگری کوریکولم ها  جهت بهبود برنامه آموزشی اکمال تخصص در مطابقت به پالیسی واستراتژی وزارت صحت عامه .

............................................................................................................................

صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی :

 • اطمینان از موجودیت لاک بوک ها و اجرای دوره ها (سیکل ) های طی شده توسط ترینی ها در شفاخانه تخصصی مربوطه.
 • معرفی ترینی ها به سیکل های آموزشی به شفاخانه تخصصی مربوطه.
 • تهیه وتوحید جدول سیکل رشته های مربوطه با درنظرداشت میعاد مربوطه.
 • ترتیب طرزالعمل و رهنمود اجرای سیکل ترینی ها.
 • تشکیل کمیته بازنگری کریکولم نظر به ضرورت.
 • داشتن سهم فعال در پروسه بازنگری کریکولم ها با کمیته و آمر مربوطه.
 • ایجاد سیستم منظم فایلینگ بخش مربوطه.

وظایف مدیریتی:

 • تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی آمر یت کوریکولم جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده.
 • ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به آمرکوریکولم بخش مربوطه .
 • اجرای سایر وظایف که از طرف آمرمربوطه به وی سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 • تامین ارتباط و هماهنگی با شفاخانه های تخصصی.

..............................................................................................................................

(شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

رشته تحصیلی: داشتن سند لیسانس  وتخصص درشته (طب)  به درجات بالاتر تحصیلی در رشته متذکره ارجحیت داده می ‌شود.

تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

مهارت‌های لازم: تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور (پشتو یا دری)، آشنایی تحریر و تکلم به زبان انگلیسی.مهارت‌های کمپوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

۱ -  کاپی از تذکره یا پاسپورت.

۲-  کاپی سند فراغت مطابق مواصفات بست متذکره باشد و در صورتی که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد.

۳-  کاپی خلص سوانح جدید که بیشتر از شش ماه گذشته باشد مدار اعتبار نیست .

۴-  شما می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات ریاست عمومی منابع بشری وزارت صحت عامه واقع چهاراهی صحت عامه الی ده یوم کاری بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره قبل از ختم اعلان تسلیم نماید.

۵- زمان مراجعه کاپی تذکره، خلص سوانح، یک قطعه عکس و اسناد تحصیلی خویش را مطابق به مواصفات بست اعلان شده با خود داشته باشید.

۶-  درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

نوت :  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های وwww.Jobs.af، وزارت صحت عامه وکمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی  نیزمشاهده نمایید .

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.