مدیر اداری

Panah_moph
پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۲:۹

Publish Date

Closing Date

Location

غور

جمهوري اسلامي افغانستان

وزارت صحت عامه

رياست عمومي منابع بشري

اعلان کاريابي براي پست هاي مربوط وزارت صحت عامه

تاريخ اعلان: 2 جوزا 1398

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه  ولایتی غور   تحت ريفورم شفاخانه ها 1 تن در بست 4 با شرايط ذيل استخدام مي نمايد:

عنوان وظيفه:                  مدیر اداری

وزارت/اداره:                  وزارت صحت عامه          

موقيعت:                         مرکز ولایت غور

بست:                            4

گزارش به:                     آمر شفاخانه

گزارش از:                     تمام کارمندان اداری

هدف وظيفه: تنظيم وپيشبرد امور اداري ،مالي و تدارکات  مربوط شفاخانه

مکلفيت و مسئوليت هاي وظيفوي:

 • رهبري، نظارت وکنترول ازفعاليت هاي يوميه شعبات تحت اثر
 • کنترول ونظارت از پروسه هاي خريداري وتدارکاتي مربوط به شفاخانه
 • بررسي يوميه از حاضري پرسونل اداري، فني و خدماتي به همکاري مامور قواي بشري
 • انجام اکمالات تمام نيازمندي شفاخانه از قبيل درخواست درتهيه خوراکه باب، ادويه جات ،ملبوسات ومفروشات، تجهيزات، قرطاسيه باب وساير ضروريات شفاخانه با تشريک مساعي مديريت هاي تهيه و تدارکات ومحاسبه
 • رهنمائی ومراقبت در زمینه اجرات یومیه بخش های اداری
 • مراقبت متداوم از تطبیق قوانین ومقرات در قسمت اجرات اداری
 • طرح واستفاده از میکانیزم موثر در جهت اکمال ورفع نیازمندی ها ی بخش اداری
 • تهیه پلان کاری بخش مربوطه در مطابفت با پلان ریاست
 • رهنمايي درترتيب پروسيجرهاي اداری دفتري ، طی مراحل مکاتیب و ایجاد سیستم مناسب نگهداري دوسيه ها ( فایلنگ ).
 • حمايت اموراداري شعبات مربوطه ومسؤلین صحي ولایتی .
 • مراقبت ازتهیه ، ترتيب و نگهداشت لست موجودي اجناس مصرفی ( ادویه ) وغير مصرفي شفاخانه.
 • اداره پرسونل خدماتی ( محافظين , صفا كاران, دريوران, تحويلدار و میخانیکی)غرض انجام بهتر وبه موقع امور مربوطه و نظارت مستقيم ازامورامنيتي ریاست و امورترانسپورت درریاست شفاخانه.
 • نظارت ازپروسه ترتیب جداول معاشات ماهوار واضافه كاري پرسونل ، تهيه پيش پرداخت هاي نقدي ، مرور وتصفیه مصارفات  ماهوار آمریت شفاخانه .
 • سهم فعال دراشتراک جلسات اداری و تهیه  مینوت جلسات.
 • ترتيب راپور هاي ماهوار ، ربعوار و سالانه ، مالي و اداری به آمریت شفاخانه .
 • انجام سایروظایف مرتبط وظیفه که ازطرف آمر شفاخانه  سپرده شود.

مواصفات :

 • سویه تحصیل: مافوق بکلوريا مرتبط بخش اداری  و مالی /   به  لسانس در بخش های مربوط اداری ارجحت داده میشود
 • داشتن قوه افهام و تفهيم
 • آشنايي با قوانين مالي، اداري و تدارکاتي کشور
 • تسلط به زبان های ملی
 • آشنائي با لسان انگلسي ارجحيت دارد
 • مهارت کاري با کمپيوتر در پروگرام هاي Word  ، Excel و Power point لازمی میباشد.

تجربه کاري:  حداقل سه  سال تجربه کاري مدیریتی در بخش مالی- اداری و تدارکات

ریفرنس ها:

 • سوالات اصلاحات اداری  منجمنت
 • قانون کار
 • قانون تدارکات

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

 

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10 روز کاری بعد از نشر اعلان در مركز وزارت از پروژه محترم اصلاحات شفاخانه ها منزل تحتانی تعمیر مقام محترم  وزارت و یا از شفاخانه ولایتی غور دريافت نموده و بعد از تکميل ضم يک کاپي  تذکره تابعیت و یا پاسپورت، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

نوت: کاپی خلص سوانح و در صورت که به شکل قرار دادی کار نموده باشید کاپی قرار داد و سند تجربه کاری تاریخ موثق (روز، ماه، سال) ختم قرارداد را نشان بدهد که حد اقل تجربه کاری کارمند همراه با فورم مالیه دهی موسسه (کارمند به وزارت مالیه) را به واسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه حاضر بسازید و تسليم بخش متذکره نمايند. همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت www.moph.gov.af  نیز مشاهد نماید. در صورت ضرورت به شماره تيلفون (0700895855) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.